VIKTIG KUNNSKAP: Johanna Kleppestø er ekspert på renhold, en fagkunnskap som er en forutsetning for at leger og helseper sonell skal kunne gjøre jobben sin. EBOLAEPIDEMIEN • Vinterens ebolautbrudd har kostet mer enn 10.000 menneskeliv i Guinea, Liberia og Sierra Leone. • Krisa er ennå ikke over, men i mars ble det fastslått at antall smittede går tydelig nedover. • 300 helsearbeidere meldte seg frivillig til innsats da Norges engasjement startet i fjor høst. 110 ble rekruttert. • Til sammen har Norge brukt en halv milliard kroner på ebolainnsatsen siden i fjor høst. • Engasjementet vil vedvare i 2015, men i mars ble det besluttet at det norske helsepersonellet i Mayamba skulle returnere. Foto: Eivind Senneset Foto: Eivind Senneset Jobbet og levde i en boble Når vi møter Kleppestø, har hun vært hjemme noen dager, men hun har ennå ikke helt landet. Det er et stort sprang fra Sierra Leone og ebolaepidemi til hverdagen i Bergen. – Vi levde i ei boble. Alt dreide seg om oppdragene fra morgen til kveld hver dag, sju dager i uka, forteller hun. I løpet av seks uker var hun aldri utenfor campen, annet enn under transport til og fra flyplassen. – Det var strenge regler forbundet med å forlate området. Vi som ikke hadde oppdrag i felten, oppholdt oss inne. Hjelpearbeidere som jobbet ute, ble alltid underlagt øresjekk for å avdekke eventuell feber når de returnerte til campen. Ved mistanke om smitte hadde vi to isolasjonsbaser, der vi igjen hadde nye sett med rutiner for smittevern og renhold, forteller Kleppestø. Utrygg følte hun seg aldri. – Vi fikk all mulig informasjon før avreise. Det var aldri noe uklart, og vi hadde dessuten muligheten til å trekke oss når som helst dersom vi skulle ønske det, forteller hun. Klar for ny innsats Etter at Norge sendte første delegasjon med leger og hjelpearbeidere til Sierra Leone i vinter, har til sammen 110 leger, helsearbeidere og fagarbeidere gått i turnuser på seks uker i campen i Mayamba. – Jeg er absolutt klar for å reise igjen dersom jeg blir spurt, enten det er til Sierra Leona eller andre steder, sa Kleppestø da Fagbladet møtte henne i mars. Senere samme måned vedtok imidlertid regjeringen i samråd med lokale myndigheter og FN, å redusere innsatsen. Antall smittede har nå gått tydelig ned, og det ble besluttet at norsk helsepersonell skal returnere fra Mayamba. Fagbladet 4/2015 < 19 fbaargang2015 fbseksjonSAM