Bydelskamp for mer sortering Foto: Ola Tømmerås BJØRNISTILTJENESTESOLID BAMSE: Rikard B. Heimen og Anniken Lie er bamseansvarlige i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Oslo har lenge slitt med å få opp sorteringsgraden på husholdningsavfall. Nå kaster politikere seg på forslag fra Framtiden i våre hender om å starte en konkurranse i kildesortering mellom bydelene. Oslo har et av Europas største og mest moderne optiske sorteringsanlegg, men sliter med å få innbyggerne til å legge riktig avfall i de fargede posene. Kun 40 prosent av matavfallet havner i de grønne posene. – Jeg tror på den gamle dugnadsånden, og at litt konkurranse mellom bydelene om hvem som er flinkest til å kildesortere vil skape begeistring, sier leder av samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Marianne Borgen (SV). OT Brannbamsen Bjørnis fra Trondheim brukes i møte med barn i traumatiske situasjoner. Nå tilbyr han sine tjenester til andre brann- og redningsvesen. Konseptet Bjørnis ble til i Trondheim brann- og redningsvesen. Etter litt testing og prøving satte ledelsen av 100.000 kroner og to stillinger på til sammen femti prosent, kjøpte inn et lass bamser og satte dem i tjeneste. Satset på bamse Ett år senere er Bjørnis blitt en trøndersk kjendis, varemerkebeskyttet og på vei ut i verden. Men mest av alt er han et effektivt verktøy ved ulykker og branner der barn er involvert. – Vi så et behov for å ta ekstra vare på barn i forbindelse med ulykker. Brannbamsen skal møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og ved traumer, forteller prosjektledere og bamseansvarlige i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Rikard B. Heimen og Anniken Lie. – Brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen definerte bamsen som satsingsområde og satte av penger til oppstart, men prosjektet skal være selvfinansierende, forteller de to bamseansvarlige. Derfor er det inngått samarbeid med kommersielle aktører og utviklet enkelte Bjørnis-effekter. Selve bamsen er derimot beskyttet. Den vil aldri bli å se i en leketøysbutikk. Alt fra pelstype, til farge, smilet og utrykningsklærne er nøye planlagt. Forebygger med barna – Det har vært viktig å varemerkebeskytte Bjørnis, nettopp fordi han skal være den veldig spesielle hefte med brannøvelser, og jobber bamsen som barn får i trauma-med den store brannvernboka, tiske situasjoner, forteller de to. forteller Heimen og Lie. – Bjørnis arbeider også forebyg-Les mer på bjørnis.no. gende. Vi har laget et aktivitets-Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Imponert over bamseeffekten – Bjørnis-bamsen er et enkelt, effektivt og genialt verktøy, mener Bjørn Rønning, som i fjor flyttet fra Trondheim til Stjørdal. Med på flyttelasset hadde han Bjørnis-bamser. Flere av dem er allerede delt ut på ulykkes- og brannsteder. – Både vi og ambulansepersonell er imponert over effekten Bjørnis-bamsen har på barn i traumatiske situasjoner, sier han. Stjørdal var første sted Trondheims-bamsen emigrerte til. Nå venter forhåpentlig flere brann- og redningsvesen. I tillegg har et filmselskap meldt sin interesse for å lage barne-tv. Fagbladet 4/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonSAM