FULL KLAFF: I september innvies lokalene med nye tekniske løsninger. Brigadesjef Vidar Bakke, tillitsvalgt Marius Aam og avdelingsleder Arne Sigurd Hansen syns de får en framtidsrettet stasjon. FULL KLAFF: I september innvies lokalene med nye tekniske løsninger. Brigadesjef Vidar Bakke, tillitsvalgt Marius Aam og avdelingsleder Arne Sigurd Hansen syns de får en framtidsrettet stasjon. Fra helsefarligtil toppmoderne Hovedbrannstasjonen i Ålesund er i dag en byggeplass. Det skyldes at ansatte sa stopp. De godtok ikke lenger kreftfarlige F F or ett år siden truet tillitsvalgte og verneombud med å stenge deler av Ålesunds to brannstasjoner. Da hadde rådmannen foreslått å kutte bevilgningene til ombygging av stasjonen på årets bud sjett – for fjerde året på rad. Ett år senere er det lite som forteller om frustrasjonen ansatte i brann- og redningsve senet i Ålesund opplevde. Nå bygges nytt vaskeri med banebrytende teknologi, ny bo ligdel, rene og urene soner, buffersoner, nye garderober med atskilte områder for arbeids tøy og personlig tøy. Lokalene blir reorgani sert fra topp til bunn. På helsa løs For folk som er vant til å hjelpe 24 timer i døgnet sju dager i uka, er det drastisk å true med å lamme beredskapen i byen. Det var ikke med et lett hjerte at de la bredsida til, bekrefter tillitsvalgt og leder for Ålesund brannkorpsforening, Marius Aam. – Men nok var nok. Ansatte fryktet for helsa si. Vi kunne ikke godta å bli salderingspost ett år til, sier han Mye har skjedd ved Ålesund brannstasjon siden de opprørende dagene i fjor. Nesten ett år senere er det verken snev av brann- eller lokaler og -rutiner. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: PER EIDE eksoslukt i vognhallen. Langs veggen henger nyvasket utrykningstøy. Slik var det ikke for bare noen måneder siden. – Fokuset på kreftfare og gifteksponering har endret måten vi jobber på. Det sies ofte at det er tungt å få folk til å ta ansvar for egen sikkerhet, men det har faktisk vært det let- teste, overraskende lett, forteller Aam. De har innført nye rutiner etter Skellefteåmodellen, med skifte av utrykningsklær på skadested, rene soner i bilen og minst mulig eksponering av gift gjennom hud fra klær og ånderett ved blant annet å bruke engangshansker ved vas- king av utstyr etter utrykning. – Det har vært en langt tyngre jobb å få gjennomslag for bevilgninger til nytt utstyr og ombygging av helsefarlige lokaler, forteller Aam. Han får støtte av brigadesjef Vidar Bakke, som har fått jobben som byggeleder, og avdelingsleder for beredskap, Arne Sigurd Hansen. – Brann- og redningsarbeidere selv er veldig oppmerksomme på farene i dag. Vi kjenner alle kolleger som har blitt syke, forteller de. Årevis med venting Historien om brannstasjonene som salderingspost begynner allerede i 2009. Da ble < Fagbladet 4/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonSAM