BYGGEPLASS: Sperrebånd, gjerder og rot. Like fullt er ansatte og ledelse ved Ålesund brannstasjon svært fornøyd. Ikke minst Vidar Bakke, Marius Aam og Arne Sigurd Hansen. BYGGEPLASS: Sperrebånd, gjerder og rot. Like fullt er ansatte og ledelse ved Ålesund brannstasjon svært fornøyd. Ikke minst Vidar Bakke, Marius Aam og Arne Sigurd Hansen. SNART HISTORIE: Den gamle gangen for vasking av slanger er snart historie. Nå bygges det nytt med klare skiller mellom rene og urene soner. Fagbladet 4/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonSAM