temahefte Aldri før har ungdommer vært så sunne og spreke som i dag. De røyker og drikker stadig mindre, og trener mer enn noensinne. Likevel er det stadig flere som sliter. Dette temaheftet handler om dem som jobber med unge – barne- og ungdomsarbeidere, lærere, trenere, støttekontakter, barnevernere, ansatte i fritidsklubbene eller oppsøkende sosialarbeidere i uteseksjonen. Fagbladets temahefter gir deg utfordringer, kunnskap og inspirasjon Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 31 LIVSLANG LÆRING For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 34 KONKURRANSEUTSETTINGFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 32 DIGITALE SPRANG fbaargang2015 fbseksjonSAM