colourbox.com colourbox.com på apparater slik at alle kan bruke dem, tilpasse offentlig informasjon på nett, øke skriftstørrelsen i menyer og vedlikeholde offentlig eiendom og arealer. Spesielle løsninger kan bidra med tilgjengelighet, men universell utforming er design for alle. En slik tankegang bidrar til god samfunnsøkonomi, fordi den ordinære løsningen er tilpasset alle slik at spesialtilpasninger blir overflødige. Planleggere, arkitekter, ingeniører og designere har et spesielt ansvar for å kjenne til hvilke funksjonskrav som må stilles for at alle skal være velkommen inn i samfunnet. Det er også særdeles viktig at de ansvarlige for forvaltning, drift og vedlikehold får nødvendig kunnskap om meningen og innholdet i begrepet universell utforming. Da kan vi unngå situasjoner som at den nyinnkjøpte flaggstanga plasseres midt i en ledelinje, eller at all vintersnøen samles på handikapparkeringen. I 2009 ble universell utforming for første gang tatt inn i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven sammen med behovet for å ta særlig hensyn til dem som krever spesiell tilrettelegging i planprosesser, slik som barn og unge. I samme lov § 5 stilles også krav om medvirkning fra disse gruppene. Det stilles nå krav til universell utforming på alle forvaltningsnivåer. Kommunene bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen 2015. All eksisterende IKT for allmennheten skal være universelt utformet fra 2021. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Dette er et ambisiøst mål, men fullt mulig å få til. Her finner du mer informasjon Det fins mye informasjon om temaet i tillegg til diskriminerings- og tilgjengelig hetsloven, regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet, TEK10 og flere nye norske standarder for boliger og offentlige bygg. Mange offentlige etater har egne sider om universell utforming: Direktoratet for byggekvalitet, dibk.no husbanken.no riksantikvaren.no statsbygg.no vegvesen.no kartverket.no regjeringen.no Prøv selv med søket Fagforbundet universell utforming på nett. Fagbladet 4/2015 < 37 fbaargang2015 fbseksjonSAM