SEKSJONSLEDER Oppdater, ikke sett bort renholdet Stadig flere kommuner og arbeidsgivere står overfor innsparingsbehov som resulterer i forslag om konkurranseutsetting av ulike tjenester. Da står ofte renhold øverst på lista. Fagforbundet mener dette kommer av kortsiktig tenking, liten kunnskap om tjenestene renholderne leverer og liten vilje til investering i moderne, effektivt arbeidsutstyr og teknologi. Det vil være både klokt og lønnsomt å finne andre alternativer til effektivisering enn konkurranseutsetting. Det viser seg nemlig gang på gang at konkurranseutsetting går ut over kvaliteten på renholdet. Renholdere må gjerne dekke mange ulike områder i løpet av en dag, og muligheten for fleksibilitet gjennom arbeidsdagen er viktig. En renholder som må løpe etter klokka og pengene får ikke sjansen til å tilby renholdstjenester av samme kvalitet og med samme tilpasningsdyktighet som renhold i egenregi kan gi. Stadig flere finner også ut at konkurranseutsetting av renhold ikke lønner seg økonomisk. En bedre løsning er å utstyre renhol- Stadig flere derne med moderne arbeidsutstyr og finner også forhold som legger til rette for god ut at konkurranse-kvalitet og effektive arbeidsmetoder. utsetting av renhold I moderne renhold blir det stadig mer ikke lønner seg vanlig å bruke datateknologi som kan økonomisk. være til stor hjelp i planlegging og gjennomføring. Nettbrett og elektroniske renholdsprogrammer gir renholderen god oversikt over dagens oppgaver og gjør det lettere å planlegge, utføre og kommunisere effektivt. Både på Sørlandet sykehus og St. Olavs hospital ser vi konkret hvilke positive effekter det har å gi renholderne oppdaterte hjelpemidler. På samme måte har den kommunale renholdsavdelingen stort potensial til å være den aller beste utføreren av tjenesten. Utstyrt med riktige, moderne arbeidsverktøy er renholdere og ledere i full stand til å gjøre en god, effektiv og konkurransedyktig jobb. Gi dem muligheten. Ikke sett dem ut på anbud uten å ha prøvd. Fikk hjertestartere av Fagforbundet Vadsø brann- og redningsvesen har fått på plass to hjertestartere, som er kjøpt inn av Fagforbundet Vadsø. Den ene skal være fast i utrykningsbil, mens den andre skal være på depotet i Vestre Jakobselv. Brannsjef Steffen Holsbø, som også er leder av Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk i Vadsø, så behovet for hjertestartere i brannvesenets utrykningsbil. De har opplevd at ambulansen var opptatt mens noen hadde behov for hjertestarter. – Dette var en gyllen mulighet til å gi Vadsø by og befolkning trygghet, forteller leder av Fagforbundet Vadsø, Torill Stock, til iFinnmark. Medlemmene sa enstemmig ja til investeringen da søknad ble lagt fram på årsmøtet. OTHedret for innsats mot kreftfare For første gang er Fagforbundets yrkesskadepris for brann- og redningstjeneste delt ut. Den gikk til Dag Skaseth, som i årevis har jobbet for å bedre brann- og redningsarbeideres arbeidsmiljø. – Dette er som å motta Kongens fortjenestemedalje, sier Dag Skaseth, som mener prisen er en heder til hele miljøet. Han begynte å samle dokumentasjon og jobbe med å få endret rutiner for flere år siden. De siste årene har det skjedd mye. Brannstasjoner blir bygget om, vaskerutiner endret, rene soner innført og rutiner ved slukkearbeid forbedret. Samtidig kjører forbundet to erstatningssaker brannmenn som er rammet av kreft. OTUnik utdanning i dyrepleie Universitetet i Nordland starter fra høsten dyrepleieutdanning. Studiet blir landets eneste bachelor innen dyrepleie. Studiet fokuserer på pleie av kjæledyr som hund, katt, marsvin, undulat og andre smådyr. Utdanningen passer for dem som er glad i dyr og har lyst til å ha stell og pleie av dyr som karrierevei. Etter endt utdanning er studentene kvalifisert til å jobbe som dyrepleier på veterinærklinikker. OTPlanlegger kurs i bassengdrift Norsk kommunalteknisk forening planlegger å arrangere kurs for teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng. Kurset blir trolig avholdt i løpet av første halvår i år, og tema vil være energi og vannoptimalisering av badeanlegg. Det vil bli informert om tid og sted når dette er klart. OTFoto: Ola Tømmerås Opplæringskontor for byggdrifterfaget AOF Opplæringskontor er nå godkjent som opplæringskontor for byggdrifterfaget. OT STEIN GULDBRANDSEN 38 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM