Helse De frivillig skal bidra med det lille ekstra – som å arrangere hyggekvelder og ta med seg beboere ut på oppdagelsestur i marka. Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy og sosial Alle lærlinger får ja • Bremanger kommune er så opptatt av å få flere lærlinger at de sier ja til alle som ønsker det, og de tar ekstra godt vare på dem. Lærlinglønna er økt med ti prosent. Side 30 Snart ekte • drammenser I Drammen ønsker de å gi enslige, mindreårige flyktninger omsorg, trygghet og selvstendighet nok til å klare seg selv. Flere hybler og besøkshjem står på ønskelista. Side 36 Viktig å vere • Foto: Erik M Sundt organdonor FOKUS: Korleis kan det ha seg at vi alle håpar på å bli tilgodesett med gjenbruk av andres friske organ når vi treng det, medan vi blir i tvil om organa våre kan tilfalle andre når vi er på veg ut av livet, spør sjukehusprest Magne Trygge ansatte gir god omsorg Stendal. Side 40 De stoler på hverandre og er åpne om egen sårbarhet. Hilde Jansen, Monica Reistad og Katrine Taraldsen mener det er nødvendig for å gi god omsorg til pasienter med demens. Side 32 Fagbladet 5/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonHEL