HELSE OG SOSIAL Halden har fått 26 nye etikkveiledere Sonja Syverstad er en av 26 ansatte i Halden kommune som har deltatt på Etikkskolen. Hun sier det har blitt veldig positivt mottatt på hennes avdeling. – Vi har startet opp med samling hver annen uke hvor vi tar opp konkrete etiske spørsmål de ansatte på avdelingen har, sier hun til kommunens hjemmeside. – Resultatet av diskusjonene har vært gode løsninger og bevisstgjøring, forklarer hun. I regi av Klinisk etikk-komité (KES), et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av faglig-etiske utfordringer, går veilederne på Etikkskolen som gir 30 timer tellende for klinisk fagstige hos Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet. Halden kommune har til nå utdannet 50 etikkveiledere. Barnevernet må gi kjærlighet Kjærlighet tilhører ikke bare privatlivet, men fins også i det profesjonelle forholdet mellom sosialarbeider og barn og ungdom, sier Hilde Marie Thrana ved Høgskolen i Lillehammer til høgskolens hjemmeside. Thrana har nylig levert doktorgradsavhandlingen Kjærlighet og sosialt arbeid – en studie i kjærlighetens betydning i barnevernets praksis. Forskeren mener kjærlighet er en grunnkompetanse for de ansatte i barnevernet. Gjennom intervjuer med ungdom, ansatte og foreldre har hun undersøkt hva kjærligheten betyr for ungdommenes utvikling og vekst. KES colourbox.com colourbox.com – Språkkafeen erviktig for språket Biblioteket hjalp Shelli Lake til å forstå det norske språket. Nå arbeider hun selv på bibliotekets språkkafé. På Fagforbundets integreringskonferanse i slutten av april fortalte Shelli Lake hvordan biblioteket ble hennes andre hjem da hun kom til Norge. Bøkene hjalp henne til å lære norsk og forstå det norske språket. Ikke plass til alle Deichmanske bibliotek i Oslo har språkkafé på flere filialer. Shelli Lake jobber nå på filialen på Stovner hvor hun har FELLESSKAP: Biblioteket er en viktig arena for å lære norsk, mener Shelli Lake. tyr å komme på en slik kafé. Her blir besøkende kjent med andre, de tilhører et fellesskap – og ikke minst: De får hjelp til å forstå det norske språket. For Shelli Lake er hensikten at brukerne skal kunne øve En gruppe som har blitt avvist fordi det har vært fullt på biblioteket, har dannet sin egen lille gruppe og en «geriljaspråkkafé». – Det viser at behovet for slike møtesteder er stort, og at vi trenger enda flere språkkafeer enn vi har i dag, mener hun. Morsmål i bånn Ifølge Shelli Lake trenger mennesker med fremmedspråklig bakgrunn også å styrke morsmålet sitt. – Morsmålet er grunnlaget for språkforståelsen. Jo bedre du kan morsmålet ditt, desto større er muligheten for å lære et nytt språk, mener hun. ansvar for den flerkulturelle norsk i trygge omgivelser, – Derfor er det viktig at bispråkkafeen. de skal ha et sted der de kan bliotekene har bøker for ulike – Dessverre må vi hver uke gjøre feil uten at noen ler av språkgrupper. avvise noen fordi det er fullt. dem eller kommer med ned-Tekst og foto: PER FLAKSTAD Det forteller hvor mye det besettende kommentarer. 28 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL