Vold og aggresjon Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten meldte i fjor om 385 tilfeller av vold og aggresjon. Dette kommer fram i et læringsnotat fra Kunnskapssenteret Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv. – Vi er opptatt av hvordan systemet kan forbedres for å hindre at pasienter og personale blir utsatt for vold eller trusler, sier seksjonsleder i Kunnskapssenteret, Øystein Flesland til Kunnskapssenterets nettside. I læringsnotatet blir det pekt på mangee tiltak som muligens kan redusere omfanget av vold og aggresjon: Les mer på kunnskapssenteret.no KES Ansatte tar fagbrev Nannestad kommune i Akershus og Nannestad videregående skole deltar i et pilotprosjekt med KS der målet er å utdanne 18 helsefagarbeidere i løpet av 2015. De to første deltakerne har allerede bestått med glans, melder kommunens hjemmeside. For å bestå fagprøven skal deltakerne ha fullført den teoretiske delen av utdanningen samt to dagers praktisk eksamen ved Myrstad bokollektiv. Arbeidsgiver ser på pilotprosjektet Kvalifisering av medarbeidere til fagbrev i helsearbeiderfaget som en god mulighet til å få godt kvalifiserte arbeidstakere i en sektor med mange ansatte uten formell, relevant utdanning. KES ØVELSER: Her guider Sandra Persson Kreativ omsorg-deltakerne, med pekefingeren, til god omsorg. Klovner på Kreativ omsorg På Kreativ omsorg i Bodø møtte deltakerne fire klokkeklovner. Klokkeklovnene er ikke klovner i tradisjonell forstand, men et middel for å påkalle oppmerksomhet og vekke dem som er rundt, til å ta del i det som skjer på fellesrommet og ved sykesenga. – Våre klovnerier skal inspirere beboerne, pårørende og ansatte. Vi vil gjøre de ansatte stolte. Det skal være attraktivt å jobbe i eldreomsorgen, sier van den Boom, kunstnerisk leder for KlokkeKlovnene i Norge. – Vi lærer bort noen grep og metoder som de ansatte kan bruke etter vi har vært der, fortsetter han. Van den Boom understreker at dette ikke er vanlig underholdning. Det er et møte med mennesker basert på lang erfaring i å kommunisere med personer med demens. Mange syke gamle opplever uro og angst. KlokkeKlovnene kommer med varme, humor og respekt. De overrasker, gleder og trygger. – Ansatte forteller at de merker en bemerkelsesverdig roligere stemning på sykehjemmet – og at den varer lenge, sier Sandra Persson, klokkeklovn i Bodø. Tekst og foto: JAN TORE SKJELBRED Bekymret over sentralisering av høgskoler – Sentralisering av høgskoler og Stortinget i slutten av april var flytte hvis utdanningsstedet blir universiteter bekymrer oss i Fag-Skoghaug og rådgiver Thomas liggende for langt unna, mente de. forbundet, sier nestleder Sissel M. Tallaksen i Fagforbundet bekymret Samtidig viser statistikken at Skoghaug. for at økt sentralisering, sammen seks av ti studenter får sin første I stortingsmeldinga Konsentramed endret finansiering, kan føre jobb i nærheten av studiestedet, sjon for kvalitet tar regjeringen til nedlegginger og dårligere tilbud og et godt utbygd tilbud over hele til orde for at økt sentralisering i distriktene. landet kan med andre ord bidra skal styrke forsknings- og under– Det vil blant annet redusere til å sikre kvalifisert arbeidskraft i visningskvaliteten i universitets-voksnes mulighet til å ta høyere distriktene, mener Skoghaug og og høgskole sektoren. utdanning fordi mange av dem Tallaksen. PF Under den åpne høringen i ikke har mulighet til å pendle eller Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug Foto: Werner Juvik Fagbladet 5/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonHEL