VELVILLIGE: – Vi sier ja til alle som søker om å bli lærling for å klare å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøen (t.v) og Ann Kristin Førde. Sier JA TAKK til alle Bremanger har uvanlig mange lærlinger Tommel finger regelen sier én lærling per 1000 innbyggere. Kommunen i Sogn og Fjordane har firedoblet tallet. Tekst: VEGARD VELLE Foto: MARIT BENDZ K K ommunestyret er svært opptatt av at kommunen satser på lærlinger, og spesielt på ungdommer som er fra kommunen. 16 lærlinger er på plass, selv om Bremanger bare har rundt 4000 innbyggere. – Vi er blitt stadig mer bevisst på behovet for læringer og ser en stor gevinst i disse. Ikke minst fordi det er generelt høy alderssammensetning i Bremanger kommune, forteller personalsjef Liv Marit Bøen. – Vi prøver å si ja til alle som søker om å bli lærling, også fra andre kommuner. Vi har ikke noe valg, skal vi klare å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøen. Øker lærlinglønna med ti prosent Som et rekrutteringstiltak har kommunen vedtatt å øke lærlinglønna med ti prosent i forhold til det normale. Og det på tross av at kommunen er satt under administrasjon av Kommunaldepartementet, og står på den såkalte Robek-lista. Lærlingbudsjettet er blitt doblet siden i fjor og ligger nå på 1,5 millioner kroner. Midlene kommer blant annet fra søknader om stipen der og tilskudd til kompetanseheving fra fylkes kommunen, Fylkesmannen og KS. Kommunen jobber metodisk med rekrutteringen. Hvert andre år rulleres Kompetanseog rekrutteringsplanen. Her synliggjør de hva som trengs av arbeidskraft. Og politikerne kan vurdere hva slags kompetanse som trengs og hva som må gjøres for å rekrut tere nyansatte. Målet er at kompetanse- og rekrutteringsplanen skal være et levende dokument. Etterspør helsefagarbeidere Helsefag er kanskje den kompetansen Bremanger trenger størst påfyll fra i årene som kommer. Kommunene har fått flere helsefagoppgaver med samhandlingsreformen. I tillegg er det mange ansatte som vil gå av med pensjon i årene som kommer. Likevel er det ikke noen overflod av søkere til dette faget. 30 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL