Vil skape Målet er høyt og tydelig. Og ubeskjedent. Kanskje er det også sant. I hvert fall er det ikke mange av oss som hører så mye latter og får så mange klemmer og skryt i løpet av en arbeidsdag som personalet på Lunden. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT VERDENS BESTE arbeidsplass I I kke ett menneske passerer Inger Amundsen uten en raus omfavnelse. Her er ikke rom for tvil: Lederen på Lunden senter for demensomsorg er virkelig glad i hver eneste ansatte, pårørende og frivillige. Og takknemlig for innsatsen deres. – Tjenesten blir aldri bedre enn det som skjer mellom pleier og pasient. Det er disse fantastiske pleierne som utfører arbeidet, og jeg kan ikke få takket dem nok, sier hun. Tøff gjeng i tøff jobb Avstanden mellom leder og ansatt er ikke stor. Inger Amundsen vet godt at arbeidet er tøft ute på avdelingene. Dag og natt er farget av fortvilelsen til mennesker som er rammet av demens. Pleierne må hele tida forholde seg til pasienter som har mistet uutholdelig mye, og som av og til ikke holder det ut. Ikke uten deres hjelp. Den innsatsen de ansatte gjør for at dagen og natta skal bli levelig, gjør sjefen både myk og ydmyk. Gode medisiner Lederen på Lunden får det litt vanskelig når hun blir spurt om hva som er viktigst for pasienter med en demenssykdom. – Den viktigste medisinen er kunnskapen som ligger i personalgruppa, slår hun bestemt fast. – At alle ansatte på avdelingene tar vare på hverandre, tar ansvar og vil hverandre vel, sier hun like bestemt. Og så mener hun det er viktig at hun som leder ser hver enkelt. – Jeg møter dem der de er, og de er jo mange plasser i livet. Erfaring viser at personalet uansett ikke har det vanskelig på likt. De fleste kan få hjelp, og løsninger fins. En av de mange som stikker innom sjefen og henter en klem og noen oppmuntrende ord en tilfeldig formiddag, er Tove Franses Ness. Hun hevder det er sjefen sjøl som skaper det gode arbeidsmiljøet på Lunden. – Hun har kjærlighet til alle, forteller omsorgsarbeideren. Mange historier Tove Franses Ness er ett av Lunden-lederens mange funn. Omsorgsarbeideren kom til Lunden etter å ha slitt seg nesten ut i en annen jobb. Nå skal hun debutere som veileder. – Jeg har en sterk tro på at det fins noe flott i alle, sier Inger Amundsen. Det er første ingrediens i oppskriften på godt arbeidsmiljø og gode tjenester. Neste er å se hva hver enkelt er god på og gi dem ansvar deretter. Amundsen tror noen mennesker trenger Lunden for å komme videre i livet. Lunden har for tida tre unge uføre fra Nav. Omsorgssenteret samarbeider også med Kriminalomsorgen og tar imot personer som skal sone samfunnsnyttig. – Hvis noen er skeptisk til å ta imot for eksempel en person via Kriminalomsorgen, sier jeg at det kunne vært min eller din datter, forteller hun, og legger til at personalet tar seg av dem, respekterer dem og gir dem verdifulle verdier med på veien videre i livet. – Jeg er så stolt av dem, utbryter hun. 32 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL