FAGBLADETS TEMAHEFTER GIR FAGBLADETS TEMAHEFTER GIR DEG UTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON tema I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeids situasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Som sosialarbeider er det hefter som har kommet tidligere du også kan ha god nytte av. LIKEBEHANDLING må være utgangspunktet for den offentlige satsingen på barnevern. MILJØARBEID er ikke en teknisk tjeneste der yrkesutøveren kan slå av og på tjenestene. Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! fbaargang2015 fbseksjonHEL