Noen flyktninger kommer til Norge som barn, helt alene. De som får opphold sendes til en av landets kommuner, som får ansvaret for å gjøre dem til en av sine. «Drammensmodellen» gir ungdommene omsorg, trygghet og selvstendighet Tekst: LINN STALSBERG Foto: WERNER JUVIK nok til å klare seg selv raskt. E E nslige mindreårige asylsøkere som kommer til oss har opplevd situasjoner vi ikke kan sette oss inn i, sier Gudmund Rype, avdelingsleder i Barnevern operative døgnenheter i Drammen kommune. En hvit villa midt i et av Drammens flotte boligstrøk huser fem unge fra andre land som raskt skal bli godt integrerte drammensere. For tida bor det tre gutter og to jenter fra fire nasjoner her, sammen med miljøpersonell som er til stede døgnet rundt. Etter omtrent ett år skal de ut av bofellesskapet og skape sitt eget liv. Selvstendighet er målet De enslige mindreårige som kommer til kommunen har vanligvis bodd på asylmottak først, mens noen få kommer rett fra flyktningleirer i andre land. – Drammen tilbyr tre bofellesskap, fem fosterhjem for de yngste og 50 hybler, forklarer Gudmund Rype. Fosterhjemmene og hyblene følges opp av et eget team, noe som kan vedvare til ungdommene fyller 23 år. Vanligvis er ungdommene 15–17 år, men Drammen har en gang tatt imot et søskenpar på seks og åtte som kom alene. I dag er det ungdommer i bofellesskapene fra blant annet Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syria, Sri Lanka og Tsjetsjenia. – Det er absolutt en fordel med blanding av både nasjonaliteter og kjønn i bofellesskapene. Da lærer de seg norsk fort og integreres raskere, forteller Òttar Hrafn Ottarson, miljøarbeider og tillitsvalgt. I ni år har han jobbet i slike bofellesskap. I tillegg er han tillitsvalgt for Fagforbundet. Bofellesskap i ett år Ungdommene kan bo i bofellesskapet i maks ett år. Dette er et bevisst valg Drammen har tatt. – Vi er opptatt av at ungdommene raskt skal komme seg videre og ut i samfunnet, etter å ha fått grunnleggende veiledning her, sier Ottarson. Han mener andre kommuner kan ha en tendens til å la enslige mindreårige 36 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL