SEKSJONSLEDER Fagdag SHS: Omsorg den siste tida colourbox.com Ung entusiasme på sykehjemmet De skaper livsglede og gir dagene til de gamle et ekstra fint innhold. Tenåringene inntar sykehjemmene som frivillige og får en smakebit på hvordan det er å jobbe i et omsorgsyrke. En rekke frivillige aktører er på banen, for eksempel Røde Kors og stiftelsen Livsglede for eldre. De som får besøk av unge gjennom Livsglede for eldre, omtaler dem som de gule englene, siden de kommer med gule t-skjorter – og ikke minst fordi de tryller fram store smil og livsgnist hos beboere på sykehjemmet. De frivillige, både unge og voksne, spiller en viktig rolle i eldreomsorgen. De kommer på toppen av det profesjonelle omsorgstilbudet. Den daglige virksomheten ivaretas selvsagt av de ansatte – av De frivillig skal bidra med det helsefagarbeidere, lille ekstra – som å arrangere sykepleiere, verne hyggekvelder og ta med seg be pleiere og en rekke boere ut på oppdagelsestur i marka. andre yrkesgrupper. De frivillige skal bidra med det lille ekstra – som å arrangere hyggekvelder og ta med seg beboere ut på oppdagelsestur i marka. Det er en utfordring å få nok tenåringer til å velge seg en karriere i omsorgsyrker. Prognosene tilsier at vi kommer til å mangle titusenvis av helsepersonell i årene som kommer. De gamle blir flere, og det rekrutteres ikke nok elever og studenter til omsorgsfag. Det er avgjørende å gjøre disse yrkene attraktive for våre unge. Det kan selvsagt gjøres med kampanjer og penger over budsjettene, men den viktigste reklamen for yrket får de unge i møte med de gamle, i møte med omsorgsyrkene. De fleste helsefagarbeidere trives godt i jobben. Det er fantastisk godt å se at unge får oppleve gleden og stoltheten i yrket. Det er nødvendig for rekrutteringen – og det er avgjørende for at de gamle får den omsorgen de fortjener. Raymond Turøy Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) i Buskerud inviterer helsepersonell til faglig påfyll 15. juni. Tema er omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt. Astrid Isene, som er seksjonsleder i Buskerud, håper fagdagen vil gi ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten økt kunnskap og trygghet slik at de føler de står bedre rustet i krevende situasjoner. Fagdagen kom i stand etter en henvendelse til seksjonsstyret med følgende melding: «Her er det mange av oss i norsk helsevesen som føler et etisk dilemma når vi skal forklare hvorfor mor eller far ikke spiser eller drikker.» Astrid Isene forteller at mange pleiere føler de mangler kompetanse til å stå i tett dialog med pasient og pårørende i terminal fase. Årets konferanse for vernepleiere Vernepleierne Unni Molund, Hilde Rosvold og Kjell Magne Gåsland utgjør sammen med Kristin Skogli i SHS programkomiteen for årets vernepleierkonferanse. Programmet for konferansen er nå spikret. Forståelse av hva som forstås med en god fag - person blir belyst av en vernepleier, et familiemedlem Ressurssenteret psykisk helse i Frogn kommune ved leder Bente Bjarkøy er Fagforbundets kandidat til Tabuprisen 2015. Senteret har et dagtilbud med matservering og mange aktiviteter inne og ute. De arrangerer også informasjonskvelder for alle om psykiske helseutfordringer. Her står behand og en tjenestemottaker. Sølvi Linde vil slå et slag for insisterende praksis mens Trine Lise Bakken foreleser om relasjoner og annet som påvirker vår psykiske helse. Konferansen er åpen for alle yrkesgrupper som arbeider i sosialfeltet. Den går av stabelen 1. og 2. oktober. KES – Mange trenger å vite mer om hva som skjer i kroppen i denne fasen. Derfor er nettopp ernæring tema for denne dagen, forteller hun. Fagdagen arrangeres i Drammen i samarbeid med Fagakademiet. Foreleser er kreftkoordinator Ann Karin Johannesen. – Hun har et stort hjerte for faget og temaet, og jeg tror og håper at alle som kommer vil føle seg mye klokere når de går enn da de kom, sier Astrid Isene. KES Tabupris til ressurssenter i Frogn lere, brukere og pårørende fram med sine utfordringer. – Med dette gode tilbudet, en kjempeflink leder og fornøyde brukere er dette en sterk kandidat til årets tabupris, mener Kristin Skogli, rådgiver i SHS. Tabuprisen deles hver høst ut av Rådet for psykisk helse. KES 42 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL