LAOS TRYGT Foto: Are Stranden – DETTE ER EN KLASEBOMBE: Jampi Kaewchumphu lærer unge og gamle i landsbyen Ban Sawang om ulike typer miner og eksplosiver.. De unge laotene er grundige og engasjerte, og jobben de gjør gir håp om et bedre liv. De rydder restene etter bomberegnet besteforeldrene deres ble utsatt for. Tekst og foto: MARIA WATTNE, FAGFORBUNDETS INFORMASJONSAVDELING J J ampi Kaewchumphu (26) har aldri glemt at hun mistet venninnen det året de skulle fylle 18, men snakker ikke gjerne om det. Når vi spør hvorfor hun valgte å bli eksplosivrydder, er svaret hverdagslig: – Jeg søkte jobben fordi det ikke var arbeid å få. Jeg kommer fra Taoi, et fattig, utilgjengelig distrikt her i Sør-Laos. Da Norsk Folkehjelp søkte etter folk i 2009, virket det som en flott mulighet. Siden har jeg vært fast ansatt. Jampi hadde ingen utdanning, og fikk opplæring på jobben. Eksplosivrydding er et nitid arbeid med metalldetektor som krever streng sikkerhet og stor detaljkunnskap. Førstehjelpskurs er ett av punktene i et omfattende innfasingsprogram. Jampi var eksplosivrydder i over et halvt år før hun gikk videre til kartlegging. I dag leder hun et av Norsk Folkehjelps undersøkelsesteam. Lever med skrekken I Laos er udetonerte eksplosiver en del av hverdagen. Under Vietnam-krigen ble landet så pepret med amerikanske klasebomber at de fortsatt er et alvorlig hinder for utviklingen. Førti år senere skader ueksploderte klasebomber stadig voksne som vil dyrke jorda, og dreper barn som leker. Det var en klasebombe som eksploderte den dramatiske dagen Jampi så venninnen sin dø fordi det var langt til sykehuset og lite noen kunne gjøre. – Det er en opplevelse jeg deler med altfor mange. Jeg vil få vekk bomberestene så de aldri mer kan ta uskyldige liv. Hvis ikke vi gjør denne jobben, vil landet mitt aldri ha noe håp om å bli fritt for eksplosiver, sier hun. BEDRE LIV: – Jobben egner seg godt for en småbarnsmor. Jeg har fast lønn, og får lære opp landsbybefolkningen slik at alle familier kan få et bedre liv, sier Jampi Kaewchumphu, leder og nybakt mor. – Jeg sliter mest med at jeg la på meg kraftig under svangerskapet og merker de ekstra kiloene godt når jeg flyr rundt i solsteiken ute i felten, ler hun. Livsviktig for liten landsby I Ban Sawang, en liten landsby i Saravan i Sør- Laos, driver Norsk Folkehjelp systematisk kartlegging og rydding, støttet av Fagforbundets solidaritetsprosjekt. Etter et opplæringsmøte med alle ungene og en stor del av landsbyens voksne samlet i skolestua, er landsbyleder Kamlai (56) fornøyd. – For oss er dette stort. Det er første gang vi får Foto: Fagforbundet Jobben betyr også fast inntekt, en svært attraktiv opplæring ansikt til ansikt, forteller han. – Vi har mulighet i et av verdens fattigste land. Som hovedjo tv-kampanjer som informerer om eksplosiver, forsørger skaper Jampi seg handlingsrom i storog barna lærer om det på skolen. Men det går inn familien. Den unge lederen har også blitt mor det det ene øret og ut det andre, sier han. siste året. Lederen har selv ingen fullført skolegang og ikke < Fagbladet 5/2015 < 51 fbaargang2015 fbseksjonHEL