Illustrasjon: SVEIN JOHAN REISANG Illustrasjon: SVEIN JOHAN REISANG det ingen hjelp å få. Han måtte konsentrere seg om å Han hadde tatt opp pakkseddelproblematikken med kontrollere alle regningene, og få sendt dem videre til sjefen mange ganger. Hver gang sa sjefen at han skulle si betaling. På den tida kjøpte bedriften inn masse møbler det til de nye lederne. Men det dukket ikke opp noen og andre ting. Det var i en omorganiseringsfase. Nye folk pakksedler. ble ansatt. De måtte ha alt mulig. Det var nok av regninger som strømmet inn. Og arkiveringen hopet seg opp. HAN FIKK etter mye stress bukt med arkiveringen. Stres- Til slutt spurte han om han kunne sitte over vanlig set førte til at blodtrykket steg. Legene var bekymret. Sykearbeidstid for å få bukt med arkivet. Nei, sa sjefen. Det fraværet hans steg. Han fikk oftere forkjølelse og andre trenger du ikke. Dette var noe Rudolf skulle klare i vanlig plager. arbeidstid. Så han slet og slet med de store bunkene på Så en dag sa sjefen at han hadde et rom ledig som arkivet og de mange regningene som skulle betales. Og Rudolf kunne bruke. Det hadde vært ledig helt siden han ingen tok vare på pakksedlene. I desperasjon tok han mistet kontoret sitt to år tidligere. Han trodde ikke sine fakturakopier og skrev inn bilagsnummer på dem. Dette egne ører. Men bedre sent enn aldri. var selvfølgelig ikke godt nok for kommunerevisjonen. Han ble flinkere og flinkere i jobben sin nå. Han bruk> Fagbladet 5/2015 < 57 fbaargang2015 fbseksjonHEL