Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST LÆRINGLIVSGLEDEVENNSKAPFotoreportasjen: SIDE 44DET GRØNNE VALGETSIDE 10TEMA: www.fagbladet.no Nr. 5 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST LÆRINGLIVSGLEDEVENNSKAPFotoreportasjen: SIDE 44DET GRØNNE VALGETSIDE 10TEMA: www.fagbladet.no Nr. 5 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2015 fbseksjonKIR