INNHOLD 30323629Sykkelkultur i danske barnehager I sykkellandet Danmark lærer barna sykkelkultur allerede i barnehagen. I Norge venter vi til de har gått flere år i barneskolen. Satser mye på lærlinger Bremanger kommune har uvanlig mange lærlinger. Tommelfingerregelen sier én lærling per 1000 innbygger. Personalsjef Liv Marit Bøen er stolt over å ha fire ganger så mange. Ny høgskoleutdanning Barne- og ungdomsarbeidere har fått etablert en videreutdanning på høgskolenivå. Tredje kull studenter gikk ut i vår, og fjerde runde starter til høsten. Omsorg i barnehagen Barnehagepersonalet er viktige omsorgspersoner. I enkelte tilfeller kjenner de barna bedre enn foreldrene selv, skriver fokusforfatter Kari Killén. Foto: Marit Bendz 4 Det nytter å kjempe 10 TEMA: Det grønne valget 16 Kraftig kritikk mot Attendo 20 PORTRETTET: Oddny Miljeteig 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Livsglede 50 Rydder Laos trygt 52 Ber om kraftigere lut mot uførereformen FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Barnehage – en trygg base 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Historien om Rudolf 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Burger-Bjørn Makelause Miljeteig60-åringen frå Sunnhordaland starta som aktivist i målrørsla i gymnastida. No representerer Oddny Miljeteig grasrota som nestleiar i SV. 20Foto: Sissel M. Rasmussen 10TemaJAKTEN PÅGRØNNESTEMMERMiljøsaken er helt avgjørende når Silje og Eivind skal stemme ved høstens kommunevalg. Det blir en hard kamp for de politiske partiene om de grønne velgerne. Foto: Anita Arntzen 16Råkjør mot ansatte Arbeidsforholdene ved Attendo Hjemmetjeneste i Oslo skal granskes etter påstånder om uholdbare arbeidsforhold. Sessa Sidselrud er en av brukerne som så hvor slitne de ansatte var. ISSN 0809-926X Foto: Tri Nguyen Dinh 2 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR