n Sykkelopplæring i barnehagen I Norge starter vi så sent at barna mister mange års opplæring i sykkelkultur, ifølge Syklistenes Landsforening. I mange danske kommuner starter sykkelopplæringen allerede i barnehagen. Side 29 n Alle lærlinger får ja Bremanger kommune er så opptatt av å få flere lærlinger at de sier ja til alle som ønsker det og tar ekstra godt vare på dem. De har også økt lærlinglønna med ti prosent. Side 30 n Barn som trenger ekstra omsorg FOKUS: Alle barn trenger omsorg, også i barnehagen, men for barn som lever i risiko- og omsorgssviktsituasjoner er det ekstra viktig at barnehagepersonalet ser dem, skriver Kari Killén. Side 36 «Vår politikk legger til grunn at alle mennesker er unike og fortjener individuell behandling og like rettigheter.» Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Foto: Per Flakstad Mer utdanning, større trygghet Større faglig trygghet og styrke i møte med kolleger og foreldre er stikkord som går igjen blant studentene som har tatt høyskolestudiet for ansatte som jobber med barn og ungdom. Til høsten blir det nye muligheter. Side 32 Fagbladet 5/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonKIR