Bekymret over sentralisering av høgskoler – Sentralisering av høgskoler og universiteter bekymrer oss i Fagforbundet, sier nestleder Sissel M. Skoghaug. I stortingsmeldinga Konsentrasjon for kvalitet tar regjeringen til orde for at økt sentralisering skal styrke forsknings- og undervisningskvaliteten i universitets- og høgskolesektoren. Privat drift av barnevern Aleris Ungplan & BOI-direktør Erik Sandøy tror private selskaper innen få år kan overta driften av alle landets barneverninstitusjoner. Sandøy er allerede øverste leder for 130 barnevernsinstitusjoner i Norge. – Jeg tror det i så fall er viktig da å skille klart mellom drift og forvaltning. Private må aldri få i oppgave å forvalte og fatte vedtak Han var en av innlederne på Norsk barnevernsambands konferanse om privatisering av barnevernet som ble arrangert i slutten av april. På konferansen kom Ida Søraunet Wangberg fra Manifest med sterk kritikk mot kommersialisering av velferdstjenester: – Hos kommersielle aktører er et av de viktigste formålene å drive med overskudd og tjene penger for eierne, sa hun. – Jeg driver et selskap hvor eierne ikke er opptatt av å ta ut utbytte, sier Sandøy. Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN, Fontene Under den åpne høringen i Stortinget i slutten av april var Skoghaug og rådgiver Thomas Tallaksen i Fagforbundet bekymret for at økt sentralisering, sammen med endret finansiering, kan føre til nedlegginger og dårligere tilbud i distriktene. – Det vil blant annet redusere voksnes mulighet til å ta høyere utdanning fordi mange av dem ikke har mulighet til å pendle eller flytte hvis utdanningsstedet blir liggende for langt unna, mente de. Samtidig viser statistikken at seks av ti studenter får sin første jobb i nærheten av studiestedet, og et godt utbygd tilbud over hele landet kan med andre ord bidra til å sikre kvalifisert arbeidskraft i distriktene, mener Skoghaug og Tallaksen. PF Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug colourbox.com Foto: Werner Juvik Danske barn lærer sykkel- kultur i barnehagen I sykkelnasjonen Danmark lærer ungene i barnehagen god sykkelskikk. Barnehagene bruker et hefte som er utgitt av Cyklistforbundet i Danmark. Heftet beskriver 20 ulike sykkel-leker som skal gjøre barna til mer bevisste trafikkanter og bedre syklister. «Den danske sykkelkulturen er helt enestående, og våre barn er dens fundament,» heter det i heftet. – Det er viktig å øve på dette tidlig. Da blir barna trygge når de etter hvert skal ut i trafikken, sier Charlotte Basiliadis som jobber i idrettsbarnehagen Hylet på Nørrebro til Aftenposten. – Våre vaner etableres i TIDLIG KRØKES: I Danmark lærer barnehagebarn sykkelkultur. Foto: Eirik Dahl Viggen barndommen. Derfor er det viktig at barna blir presentert for sykkelen og en aktiv livsstil i tidlig alder. Hvis barna vokser opp i baksetet på en bil, vil svært få av dem velge sykkelen senere. Derfor må de få oppleve sykling som noe naturlig og morsomt, sier Ifølge Hulda Tronstad når de er ferdig med fjerde i Syk listenes Landsforening klasse. finnes det ikke noe tilsvarende – Her i landet starter vi i Norge på barnehagenivå. sykkelopplæringen så sent at IKKE UTBYTTE: – Vi pløyer overskud det tilbake i virksomheten. Det er lett Mai-Britt Kristensen, prosjekt-I skolenes læreplan skal elevene barna mister fire, fem år med å lese ut fra regnskapene våre, sier leder i det danske sykkelkunne følge trafikkreglene opplæring i sykkelkultur, sier Erik Sandøy. forbundet, til avisa. for syklister og fotgjengere Trondstad til Aftenposten. PF Fagbladet 5/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKIR