Foto: Marit Bendz Foto: Marit Bendz Vil gjerne jobbe i skole, barnehage og ungdomsklubb Malin Beate Svarstad (20) tar syns hun. Ikke minst å undervise eksamen som barne- og ungdoms-elever som hadde leseproblemer. arbeider i juni. – Jeg følte jeg strakte meg over Hun startet sin lærlingutdanning for mye og fikk for liten tid sammen ved Florø vidaregåande skule. med enkelte elever. Jeg tok opp Deretter begynte hun læreperioden dette med veilederen og fikk endret i Svelgen barnehage, fortsatte til opplegget mitt, forteller Svarstad. SFO på Svelgen skule, så til ung-Hun grudde seg på forhånd til domsklubben i Svelgen. å jobbe i skolen, men ble positivt – Jeg har alltid likt å jobbe med overrasket. barn, og syns det er fint å tenke på – Jeg ble kjent med barna i at jeg kan være med på å forme Svelgen og fikk lov til å være dem og være en rollemodell. Aller barnslig selv. Det trivdes jeg helst skulle jeg ønske jeg kunne kjempegodt med. Mest vanskelig jobbe alle steder: 50 prosent i syntes jeg det var å være streng og barnehagen, sint, noe som jo er nødvendig av 50 prosent i skolen og på kvelden og til, sier Malin Beate Svarstad. i ungdomsklubben, sier Svarstad. Etter sommeren er planen hennes Mest utfordrende var det å følge å fortsette å bo i Bremanger og søke opp enkeltelever på barneskolen, jobber. lærlinger Bremanger har forsøkt å møte misforholdet Som belønning for innsatsen får veilederen mellom behovet for helsefagarbeidere og et funksjonstillegg på 500 kroner i måneden, BREMANGER mangelen på søkere med Prosjekt helsefag-på toppen av den ordinære lønna. KOMMUNE arbeider. – Tillegget viser at vi setter pris på veileder • 4000 innbyggere. Ligger Ansatte fra kommunen reklamerer allerede jobben, forteller Ann Kristin Førde, hoved i Sogn og Fjordane. i ungdomsskolen og på førsteåret i videre-tillitsvalgt for Fagforbundet i Bremanger kom • To sykehjem, to eldrekollektiver gående skole for helsefagutdanning og syke-mune. og to bokollektiver for de med pleie. Videre satser kommunen på voksne nedsatt funksjonsevne assistenter som ønsker å videreutdanne seg. Sier gjerne ja til flere • Har i dag sju lærlinger, tre elever i Disse får full assistentlønn under utdannel-Personalsjefen og Fagforbundets hovedtillits teknisk, allmennfaglig utdanning og sen, som inkluderer fem år med teori og real-valgt syns ikke kommunen er helt i mål med seks voksne under videreutdanning kompetanse. Målet er at de ansatte skal ha lærlinger. • Har et lærlingbudsjett på en hundre prosent stilling. – Det er ikke for mange som utdanner seg 1,5 millioner kroner i dag. Hadde vi hatt flere søkere, ville vi sagt Motiverte instruktører er viktig ja til flere, forteller de. Personalsjefen er opptatt av at lærlingene skal Spesielt merker de at lærlinger med tilknyt ha gode instruktører og veiledere. Instruk-ning til kommunen blir boende ved endt ut tørene blir kurset på forhånd, og får som vei-danning. ledere frisket opp faget sitt. Fagbladet 5/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonKIR