• Høgskolestudium som består av fire moduler som hver gir 15 studiepoeng. • De kan tas enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge. • Studiet gjennomføres med fem samlinger som går over to dager. • Studiet er opprettet i et samarbeid mellom Fagakademiet og Fagforbundet, og det er Høgskolen i Nesna som har utviklet det faglige innholdet. KOMPETANSEHEVING I BARNE- OG UNGDOMSARBEID • Høgskolestudium som består av fire moduler som hver gir 15 studiepoeng. • De kan tas enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge. • Studiet gjennomføres med fem samlinger som går over to dager. • Studiet er opprettet i et samarbeid mellom Fagakademiet og Fagforbundet, og det er Høgskolen i Nesna som har utviklet det faglige innholdet. KOMPETANSEHEVING I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Julian Borgersen Motivert for mer KUNNSKAP Når du står ansikt til ansikt med faren til et barn som sier det blir slått, trenger du trygghet for å si ifra. Det kan blant annet Fagakademiets høgskolestudium for barne- og ungdomsarbeidere gi. «Vi blir tatt mer på alvor når vi kan slå i bordet med en høgskoleutdanning.» Tekst og foto: PER FLAKSTAD fbaargang2015 fbseksjonKIR