FAGBLADETS TEMAHEFTER GIR FAGBLADETS TEMAHEFTER GIR DEG UTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON tema I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeids situasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som er tidligere utgitt. UTEKONTAKTER OG KLUBBARBEIDERE kan være de viktigste personene i livet til ungdom som har det vanskelig og som mangler støtte fra familien. SOSIALARBEIDERE er hjørnesteiner i samfunnet. Uten dem blir velferdsstaten bare fine ord. Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! fbaargang2015 fbseksjonKIR