SEKSJONSLEDER En verden i endring Verden blir stadig mindre; eller kanskje det er riktigere å si at det som skjer langt borte veldig raskt får betydning også for oss. Det betyr at vi som nasjon og samfunn må forholde oss til hurtige og ofte dramatiske endringer i andre land. Det som skjer i Syria, Sudan og Afghanistan får konsekvenser for det norske samfunnet. Norsk asyl- og integreringspolitikk endrer raskt hverdagen for fagforbundsmedlemmer gjennom spennende møter med nye mennesker og nye kulturer. Det gjelder direkte i arbeidssituasjonen opp mot brukere og på arbeidsplassen i møte med nye kolleger. Både arbeidslivet og samfunnet rundt oss reagerer på forskjellige måter når det kommer mennesker fra land og verdensdeler preget av krig eller Vår politikk legger til grunn naturkatastrofer. Det at alle mennesker er unike påvirker tilgangen til og fortjener individuell behandling ressurser og holdninger og like rettigheter. i integreringsarbeidet. Fagforbundet mener alle har samme rett til deltakelse i samfunnet. Det krever sterkt vern mot diskriminering og utestenging. Vår politikk legger til grunn at alle mennesker er unike og fortjener individuell behandling og like rettigheter. Noen flyktninger og asylsøkere klarer seg veldig bra, med familie, skole, arbeid og fritid, mens andre sliter. Fagforbundet er også opptatt av de uformelle møteplassene. Det er viktig med tilbud der alle kan delta uten store kostnader. Biblioteket, fritidsklubben og ungdomshuset er gode arenaer for møter mellom mennesker og utveksling av smil og vennskap. Som en yrkesorganisasjon er Fagforbundet en støttespiller for våre yrkesutøvere. Integreringskonferansen i slutten av april var et tiltak for å lære, erfare og diskutere. Utfordringer knytta til integrering krever innsats fra både den som skal integreres og for samfunnet vårt. Oppskrifta for å lykkes er kunnskap og åpne sinn. I tillegg er våre grunnverdier alltid viktig: Omtanke, solidaritet og samhold. METTE HENRIKSEN AAS 38 < Fagbladet 5/2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget ei nettside om nasjonale minoriteter. Her finner du opplegg for barnehage og for barnetrinnet og mellomtrinnet i skolen. Oppleggene inneholder FELLES: Fylkeslederne Kristine Bjella Stavn (tv) og Karin Mathisen inviterte til felles fylkesmøte for Buskerud og Hedmark. Fylkeskonferanse Hedmark/Buskerud Nå er alle fylkene ferdig med sine fylkeskonferanser. Hed - mark og Buskerud prøvde i år noe nytt, nemlig å arrangere et felles møte på Storefjell. På den måten kunne de lage litt ekstra ut av møtet, blant annet med gjester fra musikkskolen i russiske Shlisselburg, som Fag - forbundet Hedmark har gitt støtte til og samarbeidet med helt siden 1991. I tillegg kom både Stein Guldbrandsen fra dagens politiske ledelse og tidligere forbundsleder Jan Davidsen og innledet om blant annet valgkampmobiliseringen. Selve fylkesårsmøtene ble holdt separat, og dagen etter samlet alle seg til et felles seminar om kommunereformen. PF Kurs i digital kinoteknikk Film & Kino har i samarbeid med Fagforbundet utviklet et kurs for kinoansatte som ønsker å få større forståelse for maskiner og utstyr i kinoene. Kurset gir en grunnleggende innføring i moderne kinoteknologi. Kurset kan tas individuelt, og det er Film & Kino som har ansvaret for gjennomføringen av teoridelen og den praktiske prøven som skal avlegges i den kinoen du er ansatt i. Læreboka fins på ei nettside, og er tilgjengelig for alle, mens det koster 5000 kroner å ta kurset og få et kursbevis/ sertifikat. Fagforbundet jobber for at gjennomførte kurs skal gi lønnsuttelling. Medlemmer som ønsker å ta kurset, kan også søke forbundets utdanningsstipend, og få inntil halvparten av utgiftene sine dekket. PF Flerkulturell opplæring ressurser for barnehagelæreren og læreren sammen med forslag til ulike aktiviteter og oppgaver om hver av de fem nasjonale minoritetene. Oppleggene er delt inn i flere deler og kan brukes i sin helhet eller hver del for seg. PF fbaargang2015 fbseksjonKIR