Bibliotekar Silje Vågen Torbjørnsen er lærarutdanna og brenn for leseglede blant dei yngste.Bibliotekar Silje Vågen Torbjørnsen er lærarutdanna og brenn for leseglede blant dei yngste. Frå barnehagen til biblioteket I tillegg til å vitja biblioteket ein gong i månaden med bar- nehagen, er ho jamleg innom på fritida. for å læra ungane å lesa, men når dei vert interes- sert i bøker, bokstavar og ord får det ringverknadar. – Eg kan lesa litt, forklarar Eldrid (6), som er på bibliotekvitjing med førskulegruppa i Fitjarstølane barnehage.Born i Fitjar kommune låner 23 bøker i året. Bibliotekaren er samd med pedagogisk leiar i Fitjarstølane barnehage Fabelaktige Fitjar I 2014 lånte Fitjar Folkebibliotek ut 23,4 barnebøker per innbyggjar under 13 år. Året før toppa biblio- teket statistikken i Hordaland med eit lånesnitt på 25,1 bøker blant dei yngste. Til samanlikning hadde lånte biblioteket i nabokommunen Stord ut 4,2 til kvar person under 13 år. Bibliotekar Silje Vågen Torbjørnsen har sjølv lurt på kvar leseentusiasmen i bygda kjem frå. – Det er ikkje så mykje me gjer forskjellig frå andre bibliotek, men det er noko me gjer rett, seier Torbjørnsen og peikar mellom anna på eit budsjett som gjev rom for å kjøpe inn dei nye bøkene som ungane vil ha. Eit godt samarbeid med skulen er viktig – elevane får ta leseknap- pen og fleire klassar har kassar med tilrettelagde bøker ståande framme. Men leseinnsatsen startar allereie før ungane er skuleklare. Bibliotekaren, som sjølv har lærarutdanning, trur nettopp tidleg innsats er ein del av nøkkelen. Dei som les mykje når dei er små, er gjerne dei som held fram å lesa – og som tek høgare utdan- ning. Bibliotekaren har difor vore på foreldremøte både i barnehagen og skulen for å minne foreldra på kor viktig både høgtlesing og eigen lesing er. Lesetreninga skjer på ungane sine premiss, me berre legg ut små agn som dei bit på, forklarar Mona- Kristin Tufteland, pedago- gisk leiar i barnehagen. om at det er viktig å bli kjent med biblioteket tidleg. ANDREARYGGNØTTVEIT – Me går ikkje aktivt inn fbaargang2015 fbseksjonKIR