B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har over 330.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Allsidigøyarbeider Den ene dagen vedlikeholder han båter, den neste bygger han ny brygge. Om vinteren feller han trær på øya. – Her har jeg gode arbeidskompiser og varierte dager, sier Alfons Solbakken (63), fagarbeider i Bymiljøetaten i Oslo, stasjonert på Hovedøya. Han er en av 6353 yrkesaktive håndverkere/fagarbeidere i Fagforbundet. Foto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonKIR