344.159var medlemmer i Fagforbundet 4. mai. Det er 7127 flere enn påsamme tid i fjor. 344.159var medlemmer i Fagforbundet 4. mai. Det er 7127 flere enn påsamme tid i fjor. Foto: Jan Erik Østlie Illustrasjonsfoto: colourbox.com UTELATT: Fagforbundet reagerte kraftig da helseministeren ikke hadde inkludert 125.000 helsearbeidere i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. Beklaget at helsearbeidere ble oversett Støtter Nepal Styret i Fagforbundet Nordland fylkeskommunale forening har bevilget 5000 kroner til hjelpearbeidet i Nepal etter jordskjelvene. De oppfordrer andre foreninger til å gjøre det samme. Bosettingspris til Drammen Drammen har forpliktet seg til å bosette 130 flyktninger per år, og de skal integreres. Det lykkes byen så godt med at de har fått Bosettingsprisen av Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet. – 1,1 milliarder redder ikke kommunene Regjeringens forslag om å styrke kommunesektorens frie inntekter med 1,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett er ikke godt nok, ifølge forbundsleder, Mette Nord. Hun frykter at pengene allerede er spist opp av sviktende skatteinntekter og økende utgifter. Kommunene har fått betydelig mindre vekst i penger de to siste årene, ifølge LO-økonom Knut Thonstad. Fagbladet 5/2015 < 7 Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet har beklaget at helsearbeidere ble oversett i meldingen om primærhelsetjenesten. Fagforbundet og leder Mette Nord reagerte kraftig på at helsefagarbeidere og assistenter ikke ble nevnt med et ord da helseminister Bent Høie i mai la fram stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. 125.000 helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter utgjør ca. 70 prosent av dem som jobber med pleie og omsorg i kommunene. Forbundslederen var også svært misfornøyd med at organisasjonen til så mange helsearbeidere ikke var inkludert i prosessen med den nye stortingsmeldingen. Beklaget Uka etter hadde Nord et møte med departementet for å diskutere meldingen, og der beklaget statssekretær Lisbeth Normann at de ikke hadde inkludert Fagforbundet i prosessen. – Jeg tror regjeringen er i ferd med å innse at den ikke kan utelukke helsefagarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer og assistenter som et satsingsområde. Disse gruppene er sentrale i primærhelsetjenesten og må satses på like mye som andre i helsevesenet, sier Nord. Synliggjøre alle ansatte – Vi forventer at regjeringen bidrar til å synliggjøre alle ansatte i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, og det viktigste blir å styrke kvaliteten i tilbudet gjennom rett til kompetanseheving, sier Nord. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Miljøfyrtårnpris til Sørmarka Sørmarka konferansehotell er blitt hverdagen. Virksomhetene tildelt Miljøfyrtårnprisen som er oppfyller krav og gjennomfører Norges mest brukte sertifikat for tiltak for en mer miljøvennlig drift virksomheter som vil dokumentere og godt arbeidsmiljø. sin miljøinnsats og vise samfunns-– Vi kaller det å ta miljøansvar i ansvar. praksis, sier Elisabeth Vaardal som Å være Miljøfyrtårn innebærer er salgs- og markedsansvarlig ved systematisk arbeid med miljøtiltak i Sørmarka. fbaargang2015 fbseksjonKON