– ALVORLIGE BRUDD PÅ ARBEIDSMILJØLOVEN Fagforbundet Oslo ser Fagforbundet Oslo avventer alvorlig på brudd på arbeids-granskingene og konklusjomiljøloven. Vi ønsker et nen av disse. De forventer ryddig arbeidsliv og gode at Attendo rydder opp slik lønns- og arbeidsforhold for de har uttrykt. alle våre medlemmer. Det – Av det som er avdekket har nå blitt avdekket alvor av brudd så langt er Fagfor lige brudd på arbeidsmiljø-bundet og Attendo enige om loven i Attendo som krever at dette er brudd som må gransking og opp følging. rettes opp i. Dette er et godt Granskingene som nå er utgangspunkt for oss til å ta iverksatt av Helseetaten og vare på medlemmene våre, Attendo selv, understreker og kvaliteten på tjenestene, alvoret i saken, men også skriver Fagforbundet Oslo en vilje til å rydde opp. på sin hjemmeside. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn av blant annet arbeidstid og opplæring ved Attendo Hjemmetjeneste. Fra venstre Elisabeth Skjellegård, tillitsvalgt Laura Bakke Lillegård og Cathrine Hoaas står skulder ved skulder mot uholdbare arbeidsforhold. Attendo har også startet en intern gransking av forholdene som blir omtalt som kritikkverdige. Arbeidstilsynet varslet tilsyn i bedriften 11. mai. I brevet fra tilsynet heter det at de ønsker informasjon om hvordan virksomheten er organisert, hvem som arbeider der, former for arbeidstilknytning som brukes, hva virksomheten ser som de største arbeidsmiljøutfordringene og eksempler på hvordan de jobber med disse. I tillegg vil sentrale temaer være. Arbeidsavtaler og arbeidstid, verneombudsordning, medvirkning og drøfting, opplæring i arbeidet, arbeidsmiljøarbeidet, spesielt rettet inn mot forebygging av vold, trusler og konflikter. Det er ventet at tilsynsrapporten vil foreligge i månedsskiftet mai/juni. Oslo kommune gjennomgår kontrakten Kommunen skal gjennomgå alle sider ved kontrakten. Spesialkonsulent Vidar Pedersen i Helseetaten sier de allerede har innhentet en del dokumentasjon, men at mer gjenstår. < Foto: Tri Nguyen Dinh Fagbladet 5/2015 < 17 fbaargang2015 fbseksjonKON