«Det ikkje greitt at statsråd Eriksson bruker rapporten til å snakke ned sine tilsette.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon n Klimavennlig pensjonssparing Norske KLP er nylig kåret til den nest beste kapitaleieren i verden når det gjelder klimainvesteringer. I desember kastet KLP ut kullselskaper fra porteføljen. Side 28 n Alle lærlinger får ja Bremanger er så opptatt av å få flere lærlinger at de sier ja til alle som ønsker det og tar ekstra godt vare på dem. De har også økt lærlinglønna med ti prosent. Side 30 n Offentlig kommers FOKUS: Skattelette, kommunereform, sykehusreform, Navreform og oppmyking av arbeidsmiljøloven er ikke akkurat endringer til det bedre, mener Bjarne Jensen. Side 36 Alle tjenester på samme sted Askim kommune er opptatt av at flest mulig offentlige tjenester skal samles på ett torg, slik at innbyggerne kan få all hjelpen de trenger på samme sted. Grethe Iversen er avdelingsleder på servicetorget. Side 32 Foto: Erik M. Sundt Fagbladet 5/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonKON