KONTOR OG ADMINSTRASJON Lederlønningene i kommunene øker Lederne i kommunene og fylkeskommunene fikk i fjor åtte ganger så høy lønnsvekst som lederne i næringslivet og langt over lønnsveksten hos folk flest. I fjor var veksten i kommunale lønninger den høyeste siden 2011. Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at topplederne i kommunene og fylkeskommunene fikk en lønnsvekst på gjennomsnittlig 5,4 prosent i fjor. Bedriftsledere med mer enn ti ansatte fikk en lønnsvekst på 0,7 prosent. Kommunale toppledere tjente i snitt 914.400 kroner i fjor. I offentlig sektor ligger lederlønningene i helseforetakene høyt over resten, og lå i fjor på rundt 1,6 millioner kroner, ifølge Aftenposten. Mange er fornøyd med Nav i Oslo Tre av fire mener Nav yter god service i Oslo, viser en ny brukerundersøkelse. 87 prosent opplevde å bli møtt med respekt. Nav Nordre Aker skårer høyest med en brukertilfredshet på 90 prosent. Nav Østensjø økte mest, og brukertilfredsheten økte med 11 prosentpoeng fra 2013 til 2014, til 86 prosent. Ellers er variasjonen stor mellom Nav-kontorene i hovedstaden. Minst fornøyd er brukere som brukte telefon. Av disse var bare 41 prosent fornøyd, ifølge Magasinet Velferd. KLIMA: KLP er blant verdens beste på klimainvesteringer. KLP er en aktiv eier, og satser på ny og fornybar energi.. colourbox.com KLP slutter å investere i kullselskaper Den kommunale pensjonskassen KLP er blitt rangert som det nest beste investeringsfondet i verden på klimainvesteringer. Foto: Scanpix Verdens 1000 største investeringsfond deltok i kåringen. – Andreplassen er en anerkjennelse av valg vi har tatt. KLP har hatt en ansvarlig strategi for investeringer i mange år, og undersøkelsen viser at satsingen vår står seg godt internasjonalt, sier Heidi Finskas, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP. Hun regner med at KLP blant annet har blitt belønnet for å fjerne kullselska - per fra porteføljen sin. 1. desember i fjor dumpet KLP 27 gruve- og energiselskaper knyttet til kull. – Kull er den mest forurensende energikilden, og investeringer i kull er uforenlig med å holde seg under to graders oppvarming på jordkloden, sier Finskas. Årlig klimakåring Klimakåringen gjennomføres hvert år av The Asset Owners Disclosure Project (AODP), et uavhengig, ikke-profittbasert prosjekt ledet av australske eks-politikere og næringslivsledere. Målet er å beskytte sparere fra risikoen ved klimaendringene, men også å løfte fram kapitaleiere som tar hensyn til klimautfordringene. Aktive eiere I stedet for kull har KLP dreid kapitalen mot mer fornybare satsinger. For eksempel samarbeider KLP med Norfund, som investerer i utviklingsland, og investerer til sammen én milliard i vind- og solprosjekter. KLP har nå øremerket ytterligere en halv milliard til investeringer i ny fornybar energiproduksjon. – Vi tror vår beslutning har en betydelig signaleffekt overfor selskaper. I tillegg har vi en dialog med selskaper vi investerer. På generalforsamlinger stemmer vi aktivt for forslag som kommer klimaet til gode, forteller Heidi Finskas. Tekst: VEGARD VELLE 28 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON