Trivdes godtpå servicekontoret Karolin Røys er inne i sitt siste år som vei lederen som la opp en plan for hva lærling i kontor- og administrative fag. hun skulle gjennom. I september er det eksamen. På servicekontoret besto jobben – Jeg har vært veldig fornøyd med blant annet i å besvare telefoner og arbeidsgiveren, Bremanger kommune. e-poster, ta i mot besøkende på Jeg har blitt tatt godt vare på, både rådhuset og å registrere innkommenpersonlig og faglig. Personalsjefen de post. På lønns- og personalkontoret flyttet ut fra kontoret sitt og ned i kjørte Røys ut lønninger, skrev ut kjelleren for at jeg skulle få et sted attester og tilpasset ansattes tjenesteå sitte, sier hun. tider. Opprinnelig begynte Karolin Røys å – Spesielt likte jeg de varierte oppta fagbrev i salg og service. Men etter gavene på servicekontoret. Dagene hvert fant hun ut at økonomi og der var svært ulike. Den ene dagen kontorarbeid appellerte mer til henne. satt jeg med vanskelig konsen- Røys gikk først to år på Eid vidare-trasjonsoppgaver, den neste var gåande skule, deretter har hun hatt mer sosial og jeg snakket med folk læretida si ved rådhuset i Svelgen, som kom innom. i Bremanger kommune. Først jobbet Karolin Røys håper å bli værende i hun på servicekontoret, deretter Bremanger. Men det kommer an på i avdeling for lønn og personal, så om hun finner seg en jobb. Aller helst i økonomiavdelingen. Underveis var ønsker hun å fortsette å jobbe på det den opplæringsansvarlige og rådhuset. Foto: Marit Bendz lærlinger Bremanger har forsøkt å møte misforholdet Som belønning for innsatsen får veilederen mellom behovet for helsefagarbeidere og et funksjonstillegg på 500 kroner i måneden, BREMANGER mangelen på søkere med Prosjekt helsefag-på toppen av den ordinære lønna. KOMMUNE arbeider. – Tillegget viser at vi setter pris på veileder • 4000 innbyggere. Ligger Ansatte fra kommunen reklamerer allerede jobben, forteller Ann Kristin Førde, hoved i Sogn og Fjordane. i ungdomsskolen og på førsteåret i videre-tillitsvalgt for Fagforbundet i Bremanger kom • To sykehjem, to eldrekollektiver gående skole for helsefagutdanning og syke-mune. og to bokollektiver for de med pleie. Videre satser kommunen på voksne nedsatt funksjonsevne assistenter som ønsker å videreutdanne seg. Sier gjerne ja til flere • Har i dag sju lærlinger, tre elever i Disse får full assistentlønn under utdannel-Personalsjefen og Fagforbundets hovedtillits teknisk, allmennfaglig utdanning og sen, som inkluderer fem år med teori og real-valgt syns likevel ikke kommunen er helt i seks voksne under videreutdanning kompetanse. Målet er at de ansatte skal ha mål med lærlinger. • Har et lærlingbudsjett på en hundre prosent stilling. – Det er ikke for mange som utdanner seg 1,5 millioner kroner i dag. Hadde vi hatt flere søkere, ville vi sagt Motiverte instruktører er viktig ja til flere, forteller de. Personalsjefen er opptatt av at lærlingene skal Spesielt merker de seg at lærlinger med til- ha gode instruktører og veiledere. Instruk-knytning til kommunen blir boende ved endt tørene blir kurset på forhånd, og får som vei-utdanning. ledere frisket opp faget sitt. Fagbladet 5/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonKON