Kompetente ansatte som møter innbyggerne med høflighet og respekt, og som svarer på det de blir spurt om. Det er vinneroppskriften fra servicetorget i Askim. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT Best på service år etter år K K ommunikasjonssjef John Andrew Firing har for lengst satt seg som mål at servicetorget i Askim skal være landets beste, og mener ubeskjedent at de er godt på vei til det. Askim kommune har hatt jevnest høy skår over ti år på Forbrukerrådets under søkelser av norske kommuner. God service trass i trang økonomi Det var i 2001 kommunen tok et aktivt og avgjørende valg om hvordan de skulle betjene innbyggerne. Valget sammenfalt med trang økonomi. Kommunen var akkurat satt under statlig administrasjon, på den såkalte Robek-lista. Likevel valgte administrasjonen å prioritere et høyt servicenivå, og etablerte det de kalte et offentlig servicetorg, i stedet for til et kommunalt servicekontor. – Jeg var tilhenger av å samle ulike offentlige tjenester. Innbyggerne har ikke nødvendigvis greie på hvor ulike offentlige tjenester ligger, og de skulle slippe å bli sendt videre, men forholde seg til én dør. Vi ønsket heller ikke å være et lukket kontor, heller et åpent og tilgjengelig torg, forteller John Andrew Firing. Alle tjenester under samme tak Kongstanken var derfor å samle flest mulig tjenester på samme sted: kommunens tjenester, boligkontoret, mot taket til Nav, biblioteket og en kafé hvor bibliotekets avi ser er tilgjengelig og skaper en positiv atmosfære. Også statlige og fylkeskommunale tjenester tilbys her. Da Nav etablerte seg, krevde kommunen at tjenesten måtte samlokaliseres med servicetorget og ikke – som Nav planla – å finne et eget kontor et annet sted. For at det praktisk skulle la seg gjøre, bygde kommunen like godt et tilbygg til rådhuset for Nav. Da skjønte Nav at rådman nen i Askim mente alvor. Populært tjenestested – Vanligvis når en kommune har dårlig råd, skal den spare. Men vi mente det heller ville være mer effektivt, besparende og et bedre tilbud å sette de mest kompetente medarbeiderne i førstelinja. Service er et fagfelt. Og vi ønsker å sette våre dyktigste ansatte til å møte innbyggerne. Da kommunen lyste ut stillingene til servicetorget internt, ble søkerne lovet at uansett hva de hadde i lønn fra før, ville de gå opp i lønn på servicetorget. Noe som naturlig nok førte til at servicetorget fikk mange gode søkere. Godt kompetente servicemedarbeidere – Vi trengte høyt kompetente folk som kjente kommunen og som kompletterte hverandre. Den ideelle personen på servicetorget er en generalist som er nysgjerrig, kreativ og har en utpreget serviceinnstilling. Ikke en som setter seg i hjørnet for seg selv, mener Firing. Minst 80 prosent av henvendelsene er standardspørsmål som kan løses i førstelinja, på servicetorget. Slik letter servicetorget arbeidstrykket for de andre tjenesteyterne eller faglandene i kommunen. En av personene de ansatte var barnehagestyrer. Siden 2001 har bare to personer sluttet – en for å starte opp servicetorg i en annen kommune, den andre for å lede kulturhuset i Askim. Og det er blitt attraktivt å jobbe på servicetorget. Sist gang kommunen lyste ut en stilling der, søkte 123 personer. God serviceinnstilling – Det første vi gjør når det kommer en person inn på servicetorget er å spørre hva vi kan hjelpe til med. Da står vi ikke og snakker med en kollega. Underveis avdekker vi gjerne at folk har flere behov, sier Firing. < Fagbladet 5/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonKON