DYKTIGE ANSATTE: Da Askim kommune internt lyste ut stillinger til servicetorget tidlig på 2000-tallet, ble søkerne lovet at de ville de gå opp i lønn på servicetorget. Her Grethe Iversen, avdelingsleder på servicetorget. Det dreier seg om service og skreddersøm, ifølge kommunikasjonssjefen. – Folk vil gjerne hjelpe seg selv, og vi hjelper til å finne løsninger som fungerer for folk. – Men det hjelper ikke om de er smilende på servicetorget i første etasje, om du møter en «paddete» gubbe et annet sted i kommunen. Serviceinnstillingen må prege hele organisasjonen, mener Firing. Digitale borgere Fra første februar 2016 har kommunene plikt til å hjelpe folk til å bli digitale borgere. Da skal Askim etablere det de kaller et digitalt servicetorg i dagens fysiske servicetorg. De ansatte blir publikumsverter som hjelper folk med å betjene datamaskinene som blir satt fram til bruk. – Tanken er å hjelpe folk med å bli mest mulig digitalt selvhjulpne. Det forutsetter at publikumsvertene selv behersker digitale verktøy og tjenester: Hvordan bruke Altinn, hvordan komme i gang på Facebook, hvordan reservere seg mot digital korrespondanse, osv. Populær chattetjeneste – Det elektroniske servicetorget skal være en portal hvor vi utvikler flere og flere tjenester. Folk skal kunne betjene seg selv, og det skal være like effektivt som om du møter opp på servicetorget. Underveis har torget utviklet de elektroniske tjenestene, fra den spede begynnelsen, da folk svarte på et skjema som de sendte i posten, til dagens dialogbaserte skjemaer. Firing er spesielt opptatt av chattetjenesten, som er betjent av folk på servicetorget og som er blitt en viktig tjeneste. – I begynnelsen fikk vi tre henvendelser i måneden på chat. Nylig lå chatten nede en stund, og det var helt krise. Prioriterer selvbetjeningsløsninger Servicetorget har et samarbeid med biblioteket og klarer på den måten å holde åpent seks dager i uka. – Folk forventer ikke mer, sier Firing Ellers på døgnet og i helgene, bruker innbyggerne ulike selvbetjeningsløsninger. – Å nedprioritere selvbetjeningsløsninger er respektløst overfor borgerne. Det dreier seg om å legge til rette for folk, mener Firing. Delegert informasjonsansvar Når det gjelder kontakt med pressen, har kommunen et såkalt delegert informasjonsansvar. Det betyr at én person i hver virksomhet har ansvaret for å finne gode saker og historier, samt informere på nettsidene om arbeidet kommunen gjør. 34 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON