faller for slagordpregede løsninger på kompliserte forhold? Lederen av Nav-utredningen leder nå produktivitetskommisjonen, og litt av den enkle holdningen til virkeligheten som utløste Nav-reformen slår igjennom i hvert fall i deler av kommisjonens utredninger. Deres første rapport skaper for eksempel Inntrykk av at vi har ineffektive kommuner og dårlige skoler. De faktaene kommisjonen bruker for å belyse disse påstandene, holder ikke. Norge ligger helt på topp på resultatindikatorene for livsstandard og levekår. Ressursbruken i offentlig sektor er nærmere et slags gjennomsnittsnivå. Dette er en indikasjon på høy effektivitet i offentlig sektor. Det er klart vi må jakte på problemer og løsninger som ikke fungerer. Men like viktig er det å stille spørsmålet: Hva er årsakene til at vi har oppnådd så gode resultater? Og hva bør vi gjøre for å opprettholde den høye effektiviteten og velferdsnivået vårt? Det er her kommisjonen etter min vurdering bommer. Mange av produktivitetskommisjonens tiltak for offentlig sektor går i retning av å svekke noen suksessfaktorer og i stedet stimulere til faktorer som vil gi dårligere resultater. Selvsagt kan og skal skolene og kommunene våre bli bedre. Veien går vanligvis ikke gjennom store omveltninger, men rett og slett jevnt og trutt arbeid for å forbedre den virksomheten som drives. Det er løpende hverdagseffektivisering med ledelse og de ansatte i sentrum som gir de sikreste og beste forbedringene. Artikkelen er også publisert i Fagbladet samfunn og økonomi colourbox.com Fagbladet 5/2015 < 37 fbaargang2015 fbseksjonKON