RADIOGRAPHER www.vaktrommet.no post@vaktrommet.no tel: 926 97 497 HELSEARBEIDERE SE HER! Kjøp utstyr som gjør din jobb enklere! Vi leverer det meste av utstyr til legekontor, sykehjem, helsestasjoner og andre helseinstitusjoner. Besøk www.vaktrommet.no. Følg oss påFacebook, og blimed ispennendetrekninger! STOR KVANTUMSRABATT PÅ PENHYGIENIC Få så mye som 25% rabatt på PenHygnienic! Ta kontakt på post@vaktrommet.no Untitled-1 1 04/05/15 15:02 www.vaktrommet.no post@vaktrommet.no tel: 926 97 497 HELSEARBEIDERE SE HER! Kjøp utstyr som gjør din jobb enklere! Vi leverer det meste av utstyr til legekontor, sykehjem, helsestasjoner og andre helseinstitusjoner. Besøk www.vaktrommet.no. Følg oss påFacebook, og blimed ispennendetrekninger! STOR KVANTUMSRABATT PÅ PENHYGIENIC Få så mye som 25% rabatt på PenHygnienic! Ta kontakt på post@vaktrommet.no Untitled-1 1 04/05/15 15:02 DEBATT Foto: Sissel M. Rasmussen HOLDNINGER Hva er ufaglært? Jeg leser og hører stadig at vi som tillitsvalgte i Fagforbundet definerer våre medlemmer uten formell kompetanse som ufaglærte. Jeg blir oppgitt! I de fleste tilfeller er det personer med mange års erfaring og mye realkompetanse som vi må verdsette mye mer. Fagforbundet har en politikk om at vi skal verdsette realkompetansen og sørge for å jobbe for at ansatte må få den opplæring og kompetanse de trenger. Da må vi også vise dette utad både til medlemmene og arbeidsgivere. Dette opptar meg som seksjonsleder, og hver gang noen er i mitt nærvær sier jeg: «Hvem snakker du om? Du mener dem uten formell kompetanse? » På de fleste arbeidsplasser i pleie og omsorg i Hordaland jobber mange dyktige ansatte uten formell kompetanse. Uten alle disse flotte og dyktige medarbeiderne uten formell udannelse, hadde vi aldri fått hjulene til å gå rundt. De fleste av disse er våre medlemmer, og da må vi vise at vi setter pris på deres realkompe tanse på en helt annen måte enn det vi gjør i dag. Som hjelpepleier og seksjonsleder i Fagforbundet Hordaland ber jeg om at vi viser våre medlemmer uten formell kompetanse at vi setter stor pris på den fantastiske jobben de gjør hver eneste dag, rundt om i hele landet. Vi trenger hver og en av dem i pleie og omsorg slik at vi får gjort alle oppgavene som trengs for å gi alle som trenger oss et godt liv. Jeg oppfordrer alle tillitsvalgte til å ta i et tak på sin arbeidsplass, og sørge for at alle får den kompetanse og opplæring de trenger. Flere av våre medlemmer ønsker seg et fagbrev, de samler på timer, for og blant annet å ta fagbrev som helsefagarbeider. I Hordaland kreves det fem års praksis i 100 prosent stilling, og i liten stilling sier det seg vel selv hvor lenge de må holde på før de har noen sjanse til å få fagbrev. Vi må slutte å snakke nedsettende, men heller fokusere på at de har masse kompetanse Definer våre medlemmer som uten formell kompetanse og ikke som ufaglærte! Sigrun Bøe Perez, leder Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Hordaland Fagbladet 5/2015 < 49 fbaargang2015 fbseksjonKON