Viktig meldingFeil i LOfavør Kollektiv Hjem vilkår fra 1.1.2015 Enkelte henvisningspunkter har falt ut. Dette blir rettet i nye vilkår gjeldende fra 1.5.2015, vilkårene legges ut på www.lofavør.no. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre! Følgende feil har oppstått og blir rettet: I punkt 5.3 er følgende tekst lagt inn: Gjenstander eierne har overtatt brukt, enten ved arv, gave eller kjøp, erstattes med markedspris. I punkt 11.1 er henvisningspunktene 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10 lagt til. I punkt 11.2 har det vært henvist til feil punkter i vilkårene og disse er nå rettet til riktige punkter. Nye vilkårstekster: 11.1 Forhøyede forsikringssummerDen forhøyede dekningen gjelder for punktene 3.1, 3.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 og 4.11. 11.2 EgenandelI de tilfeller flere personer i samme husstand/bokollektiv har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, fratrekkes ikke egenandel ved skader, bortsett fra ved rettshjelp og naturskade se punkt 6.2. Imidlertid vil det ved skade i henhold til punkt 4.10 kun erstattes skader som er større enn kr. 1 000. Fagbladet 5/2015 < 55 fbaargang2015 fbseksjonKON