KRYSSORD Hermod © 499 12-2014 Borte Armslag Organisasjon Kapsel Bildel InvaliditetFugl Bevegelse Gud Hardfør OperaAdelsmann Artik- kel Eiend. pron. Iderik Skjells -ord Språk Gjennom Rede Greie Tall Opp- lyse For- telle Mørk Innfall Legning Opp- kvikker Bestå Erklæring Måne- fase Bøyle Saldo Donerte Rygg Tomset Skjells -ord Part Om- svermet Tids- punkt Pike navn Forær- ing Flir Tall Bare Øve Nytte Sot Mesterskap Bear- beide Retning Nynorsk pron. Spe- takkel Okku- pere Irri- tert Legemsdel Lummer Ekspert Stjele Korn Inn- brudd Utover Tall fork. Vesen Kna Måle- enhet InstrumentNynorsk pron. Forsikring Blåse Tirre Tegn- tyder Mynt fork. Hyl Avsperr -ing Mesterskap Tone Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 15. juni! Merk konvolutten med «kryssord nr. 5» og send den til: Vinnereav kryssord nr. 2 Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? BG EIT SKULA LE FULL FART A AREAL MI URO REN LB NM GI DDE I L DEL LESER SNEVER KUNSTMALER VEG REN TRAVE ER I MV O EKSI L G OFFER YTRE K SKOG GEAR TE EN SKITT ME S L TORKIL ELVEOS PÅBUD M SU BL I GSI TM Å LEORGBOGO TE EET ENM OGRÅKM ELN I GNEGN D E Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Jenny Kvalheim 6415 Molde Inger M. Frøvik Sinnes 4443 Tjørhom Anne Ottesen 1475 Finstadjordet 60 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON