Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK LÆRINGLIVSGLEDEVENNSKAPFotoreportasjen: SIDE 40DET GRØNNE VALGETSIDE 10TEMA: www.fagbladet.no Nr. 5 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK LÆRINGLIVSGLEDEVENNSKAPFotoreportasjen: SIDE 40DET GRØNNE VALGETSIDE 10TEMA: www.fagbladet.no Nr. 5 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2015 fbseksjonSAM