SAMFERDSEL OG TEKNISK Ny sponsoravtale med Fagforbundet: Norges første batteribuss i rute I april kunne rogalendinger se Stavangers batteridrevne elbusser i rute mellom Stavanger og Sandnes. Bussene var i gang fem måneder etter planen, men er de aller første batteridrevne busser i ordinær rutetrafikk i Norge. Elbussen skal gå i vanlige skift fra seks om morgenen til omkring midnatt. I løpet av dagen legges det inn ekstra pauser på 20–30 minutter i Sandnes, slik at bussene skal få lade batteriet. Slik skal bussbatteriene holde hele driftsdøgnet. OT Ville vaske på helligdager Renholdsselskapet Dobra renhold i Stavanger tilbød tjenester til sine kunder på røde dager i mai. Argumentet fra direktør Ole Gabriel Kverneland til Stavanger Aftenblad var: – De har ikke Kristi himmelfartsdag i Polen. Selskapet slo raskt retrett angående 1. mai etter at avisa ringte. Da hadde 600 privatkunder i Stavanger fått tilbud om er ansatt i et polsk selskap, og der har de ikke disse helligdagene. Derfor jobber de som normalt, forklarte direktøren. dag og 2. pinsedag. Kristi himmelfartsrenhold på 1. mai, – Våre renholdere Etter at han ble gjort oppmerksom på at den allmenngjorte overenskomsten er gjeldende så lenge renholderne er på jobb i Norge, slo selskapet retrett. OT KLAR FOR LEIR: Kenneth Wangen og Mathilde Sundenaa fra styret i Norsk forening for brannskadde (NFFB) på stand for Burn Camp på årets brannkonferanse i Trondheim. Bringer Burn Camp videre Barna kommer i høyhalset genser for å skjule brannskadene sine. De reiser hjem i singlet. Slik beskriver brannkonstabel Kenneth Wangen suksessen Burn Camp. I tråd med landsmøtevedtak har Fagforbundet videreført avtalen om å være Burn Camps hovedsponsor. Brannskadde barn og unge møtes i år for 14. gang på sommerleir, til lek og alvor, for å bli kjent med andre i samme situasjon og for å lære å leve med sine brannskader. Leiren går på rundgang mellom byer i Norge, og i år skjer det i Stavern fra 21. til 27. juni. Blir komfortable – Brannskader tiltrekker seg oppmerksomhet. Folk glor. Spesielt for barn er det vanskelig, forteller brannkonstabel Kenneth Wangen. Han kjenner det veldig godt selv, etter at han ble brannskadet på jobb som røykdykker under en eksplosjonsbrann for seks år siden. Wangen er styremedlem i Norsk forening for brannskadde og en av arrangørene for Burn Camp. Ett mål med sommerleiren er barna skal bli mer komfortable med sine brannskader, at de skal tørre å vise fram sine sår. Og det kan Wangen bekrefte at de har oppnådd. – Vi opplever at barna ankommer i sommervarmen i høyhalset genser for å skjule brannskadene sine. Når de reiser hjem, har de trukket i singlet, forteller han. Et dugnadsarbeid Burn Camp er et dugnadsarbeid med ansatte i brann- og redningsvesen, brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus, NFFB og brannskadd ungdom, i tillegg til ansatte på lokale brannstasjoner der Burn Camp arrangeres. Uka er full av lek og aktiviteter med fokus på mestring, i tillegg til besøk på brannstasjon, som i år blir Porsgrunn brannstasjon. – Det er fantastisk å se utviklingen blant barn og unge som deltar på campen, for- teller Glenn Lauvik fra Bergen brann- og redningsvesen. Han representerer Fagforbundet i Burn Camps ledelse, og har deltatt frivillig på alle leirene helt siden starten. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS 28 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM