SEKSJONSLEDER Lytt til erfarne fagfolk I påskeferien fikk vi høre at fjellvettreglene var modne for modernisering. Da passer det godt å presentere en variant som passer i alle typer landskap: Folkevettreglene – for deg som er folkevalgt. Folkevettregel nummer 5 skal lyde: Lytt til erfarne fagfolk. Fagfolk med erfaring og kunnskap kan gi deg nyttig informasjon. Lytt til hva de har å si og still gjerne spørsmål om veivalg og terreng. Fagfolk er gull verdt for politikerne, som ikke selv har kompetansen på alle fagområdene de beslutter over, og ofte skal fordele knappe ressurser mellom ulike felt. Folkevettregel 5 kommer særlig til anvendelse i kommunestyret i trange budsjettider. Vi har nylig fått slående innsikt i hvor dyrt det kan bli hvis ikke budet etterleves. En dyster tilstandsrapport fra Rådgivende ingeniørers forening om landets infrastruktur viser at norske anlegg har forfalt over så lang tid at foreningen «Behovet for vedlikehold anbefaler myndighetene å har hopet seg opp, så det ta grep nå for å stoppe vil koste 2600 milliarder kroner forfallet av det offentlige å komme à jour.» Norge. Det vil koste 2600 milliarder kroner å komme à jour. Etterslepet er så stort at umiddelbar innsats må til. Innenfor en så viktig samfunnstjeneste som vann, kloakk og avløp er etterslepet et folkehelseproblem og en trussel mot sikkerheten. En medvirkende årsak til skandalen er finansieringen. Vann- og avløpsavgiften skal dekke driften og forventes å gå i balanse. Blir det overskudd, brukes det til å redusere avgiften. Rapporten viser resultatet av en så kortsiktig politikk, som fagfolk i sektoren har advart mot i årevis. Avgiftene må økes til et nivå som dekker fornyelse av anleggene, og pengene må settes i fond slik at det blir midler til arbeidet. På nasjonalt nivå må vann- og avløpsfaget styrkes gjennom at sektorens fagfolk utdannes for framtida. La folkevettregel 5 vise veien bort fra ulønnsom, kortsiktig innsparing. Og det må skje nå! STEIN GULDBRANDSEN 38 < Fagbladet 5/2015 Nytt styre i Norsk brannmannsforum LO Ingeniør-konferanse i oktober Syv forbund i LO har gått sammen om paraplyorganisasjonen LO Ingeniør, som skal gi ingeniører et bedre tilbud. Første LO Ingeniør-konferanse etter oppstarten i vinter, var berammet til 6. mai. Denne måtte imidlertid avlyses grunnet få påmeldinger. Det planlegges nå en ny konferanse for ingeniørene i oktober. OT Felles fylkeskonferanse Hedmark/Buskerud Leder Bjørn Rønning, nestle- der Jørn Davidsen, sekretær Terje Strømmen, kasserer Svein Arne Sørensen, styremedlem Bjørnar Aron Aronsen, styremedlem Kenneth Wangen, styremedlem Tor Nå er alle fylkene ferdig med sine fylkeskonferanser. Hedmark og Buskerud prøvde i år noe nytt, nemlig å arrangere et felles møte på Storefjell. På den måten kunne de lage litt ekstra ut av møtet, med gjester fra musikkskolen i russiske Shlisselburg, som Fagforbundet Hedmark har gitt støtte til og samarbeidet med helt siden 1991. I tillegg kom både Stein Guldbrandsen fra dagens politiske ledelse og tidligere forbundsleder Jan Davidsen, som begge holdt innledninger om blant annet valgkampmobiliseringen. Selve fylkesårsmøtene ble holdt separat, før alle dele- Petter Alfredsen, styremedlem deltid: Roy Jektvik, Personlig vara Oslo, Ole Andre Olsvik, personlig vara deltid Børre Brekkvassmo, vara: Marius Aam, Vibeke Arntsen og Henrik Haldorsen. gatene igjen samlet seg til middag og dagen etter til et felles seminar om kommunereformen. – Vi har samarbeidet om enkelte turer tidligere, og nå tenkte vi at det kunne være spennende å tenke nytt, sier fylkeslederne Karin Mathisen i Hedmark og Kristine Bjella Stavn i Buskerud. – Tanken bak er at tillitsvalgte på tvers av fylkesgrensene kan knytte kontakter, bygge nettverk og utveksle erfaringer. På den måten håper vi at slike arrangementer kan bli både hyggelige og ikke minst lærerike og nyttige, sier de. PF fbaargang2015 fbseksjonSAM