FRYDENHAUG SKOLE i Drammen er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne. I fjor høst flyttet skolen inn i nye og moderne lokaler, der alt er lagt til rette for at elevene skal bli mest mulig selvstendig og få et positivt selvbilde. MORO: Gjør det mer! Tarik Tugsuz og pedagogisk medarbeider June Furuvald har nær og god kontakt. Fagbladet 5/2015 < 41 fbaargang2015 fbseksjonSAM