NYBERG ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagbladet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagbladet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagbladet.no Telefon 23 06 44 28 Simen Aker Grimsrud simen.aker.grimsrud@fagbladet.no Telefon 23 06 44 37 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagbladet.no Telefon 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 43 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagbladet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagbladet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Salgsfabrikken v/Britt Fossum Telefon 900 52 210 Materiell sendes materiell@salgsfabrikken.no REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Krig og kunst og sånn Vi husker alle Krigen. mot nazistene. Ingen andre tenketanken Sivisvas, eller hva Det vil si; de fleste av oss var grupper led heller så store tap. den nå heter. ikke født, så vi opplevde den 35 ble enten skutt av tyskerne De kunne ikke blitt mer ikke og husker ikke noe selv. eller døde etter tortur. provosert om kunstsamleren Men vi leser om den og blir De var overbeviste kommu-Christian Ringnes hadde kledd stadig minnet om den av folk nister, og i stedet for heder og seg naken og omfavnet statuen som fortsatt husker. ære for innsatsen, ble de møtt av en skrevende Kate Moss Sånn sett er vi alle en del av med fornektelse og forfølgelse. som han har skjenket Oslo, en en felles hukommelse. Men nå har de fått sin vulgær sak som overlater svært Riktignok er det vanskelig å velfortjente oppreisning lite til unge pubertetgutters huske alt. Eller mer presist: gjennom monumentet «Knus våte fantasier. Alle. Mange krigsseilere fikk for nazismen» utenfor Oslo Hva de ønsker å oppnå – aneksempel svært lite eller ingen sentralstasjon – en jernbanesnet enn å sverte krigshelter som oppmerksomhet og heder for legge som knuser et hakekors burde fått sin velfortjente heder innsatsen sin. Enda mindre mot norsk grunnfjell. for flere tiår siden, vites ikke. husker vi Asbjørn Sunde og Slagkraftig symbolikk som Vi husker alle krigen. Noen Osvald-gruppa, selv om de har fått det til å klikke for burde gå i seg selv og huske kanskje sto bak noen av de minst en redaktør, kunstkritienkeltes krigsinnsats enda litt dristigste og viktigste aksjonene kere og den høyreorienterte bedre. Per Flakstad Fagbladet 5/2015 < 61 fbaargang2015 fbseksjonSAM