Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial hjerter brennende Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 www.fagbladet.no Nr. 6 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2015 fbseksjonHEL