2 < Fagbladet 6/2015 10 50 32 36 40 Tema Natalina Jansen fi kk til det umulige. Hun fi kk den norske staten til å beklage overfor rom, hun fi kk Oslo rådhus til å heise romfl agget på den internasjonale romdagen og hun ble invitert til Kongen. Rom og kvinne – og steintøff Rollemodeller i valgkampen Tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn er i gang med å mobilisere innvandrere foran høstens kommunevalg. For Rafi a Rani og Li Tan er det en selvfølge å bruke stemmeretten. 30 4 Oppsagte jobber fram til rettssaken 10 TEMA: Glødende engasjement 18 Stian (17) tar over arven i Ap-bastionen 20 PORTRETTET: Natalina Jansen 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Praktisk lære 50 Innvandrere kan avgjøre valget 54 Fra Guantánamo til Uruguay FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Helsesekretærer og sårbehandling 42 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Hannah Wozene Kvam 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Skjærgårdskvinnen Veksler mellom teori og praksis – Vi er mer motivert for å gå på skolen fordi vi kom ut i lære allerede andre skoleår, sier Fredrik Jansen (t.v.) og Jan Kristian Hellener ved Kuben videregående skole i Oslo. Tilgjengelig hjelp Mange unge har fått trygghet og omsorg på Rødskolen i Sortland. De ansatte bidrar til at ungdommen kan mestre sitt eget liv ut fra egne forutsetninger. Teknologiske utfordringer Robotseler, telekommunikasjon, GPS-overvåkning og bruk av iPad er bare noen av de teknologiske nyvinninger som skal forbedre og effektivisere norsk eldreomsorg i årene som kommer. Den viktige helsesekretæren Helsesekretærene kan bidra til at sårdokumentasjon og kommunikasjon mellom behandlere blir best mulig, skriver fokusforfatter Marianne Oppedal. 20 INNHOLD Foto: Ole Morten Melgård Foto: Christian Vassdal Foto: Christian Vassdal Kjemper for byens eksistens Engasjement kan være slitsomt – men også helsebringende. I Kristiansund slåss Jorunn Bjøringsøy for sykehuset. Hun er en av de brennende sjelene du møter side 10–17. Foto: Werner Juvik ISSN 0809-9251 fbaargang2015 fbseksjonHEL