6 < Fagbladet 6/20 15 AKTUELT Karbonfangst i Oslo Byrådet i Oslo ønsker å starte med karbonfangst ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Dermed kan hovedstaden bli verdensledende på miljøvennlig energigjenvinning av sortert restavfall, og levere CO2-negativ strøm og fjernvarme tilbake til byen. – Dette blir verdens første CO2-fangstprosjekt i indu strien, det første på et avfallsanlegg og det første karbonnegative CO2-fangstprosjektet i verden, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Pensjonistene taper kjøpekraft – Alle andre grupper i samfunnet får økt kjøpekraft i årets mellomoppgjør. Det er ikke rettferdig, sier Bjørg Hageløkken som er leder i Fagforbundet Pensjonister. Pensjonistoppgjøret følger et fast mønster, der de blir tilbudt det samme som forventet lønnsvekst, men med et fratrekk på 0,75 prosent. Det er dette fratrekket som denne gangen gjør at kjøpekraften reduseres med ca. 500 kroner i året. – Robert Eriksson og Fremskrittspartiet lovde før stortingsvalget i 2013 å fjerne underreguleringen, men dette løftet har de ikke holdt, sier Hageløkken som satt i forhandlingsutvalget til Pensjonistforbundet. Hun er også skuffet over at LO valgte å undertegne avtalen: – Det hadde gitt argumentasjonen vår større styrke om de også hadde nektet å undertegne, sier hun. Ifølge regjeringen skal prinsippene for den årlige reguleringen av pensjoner gjennomgås for å se om det er behov for endringer. Tekst og foto: PER FLAKSTAD MISFORNØYD: Bjørg Hageløkken er misfornøyd med at pensjonistene er taperne i årets mellomoppgjør. Det er ikke bare i alle andre land at ulikheten øker. Norge og de andre nordiske landene er på god vei. En rapport fra OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – som kom i mai, viser at forskjellen mellom fattig og rik aldri har vært større. I vårt land er fakta at de ti prosent rikeste tjener mer enn 6,2 ganger mer enn de ti prosentene på bunn. Det er også slik at de rikeste ti prosentene eier halvparten av all formue, og at denne trenden er økende. Særlig interessant er det at OECD peker på deltidsarbeid og midlertidige kontrakter blant hovedårsakene til de økte ulikhetene. Paradoksalt nok er det akkurat muligheten til enklere å kunne ansette i midlertidige stillinger Høyre- og Frp-regjeringen går inn for. Bestemmelsen trer i kraft fra 1. juli ved innføringen av den nye arbeidsmiljøloven. Dette er et tiltak som vil forsterke utviklingen OECD advarer mot. Det er ikke kun rapporten fra OECD som påviser de uheldige konsekvensene av ulikhet. For seks år siden kom boka Ulikhetens pris som viste at de beste samfunnene var de med minst forskjeller. I kjølvannet av fi nanskrisa har både politikere, forskere og økonomer gitt betydningen av ulikhet stor oppmerksomhet. Nobelprisvinner og tidligere rådgiver for Bill Clinton, Joseph Stiglitz, er tydelig på man må forhindre at de rikeste drar ytterligere fra. Det samme hevder den franske økonomen Thomas Piketty i boka Kapitalen i det 21. århundre. OECD mener at tiltak som kan begrense forskjellsutviklingen er økt deltakelse i arbeidslivet for kvinner, fl ere faste og hele stillinger, utdanning og utjevnende skattesystemer. Dette er det samme som Fagforbundet og store deler av fagbevegelsen har sagt i mange år. Vi kan derfor med rette spørre oss hvor den blåblå regjeringen har vært de siste årene. Med sine skatteletter og endringer i arbeidsmiljøloven foreskriver de feil medisin. Det må gå galt når regjeringen satser på en politikk de trodde på for ti år siden, men som «alle» nå skjønner er feil. Fagforbundet oppfordrer Erna og Siv til å endre kursen før det er for sent, men tviler på at de vil eller tør. Tør Erna og Siv endre kurs? Mette Nord, forbundsleder fbaargang2015 fbseksjonHEL