Fagbladet 6/2015 < 7 Vandelsattest i helsesektoren Pensjonistforbundet ønsker vandelsattest for ansatte i helse- og omsorgssektoren for å forhindre seksuelle overgrep mot eldre. – Eldre er en like sårbar gruppe som barn og utviklingshemmede, men seksuelle overgrep mot eldre er minst rapportert og sannsynligvis mest tabubelagt av alle typer overgrep, skriver de i en pressemelding. Foto: Ringerike kommune/Gaute B. Iversen Au pair-håndbok Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har gitt ut ei håndbok for au pairer og vertsfamilier. Den inneholder rettig hetene til au pairer, og hva som forventes av au pairer og av vertsfamilier. Den kommer i både norsk og engelsk versjon, og blir distribuert gjennom politiet, hvor au pairene henter sine oppholdstillatelser. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp driver også Au Pair Center, et uavhengig rådgivingssenter for au pairer og vertsfamilier. var medlemmer i Fagforbundet 1. juni. Det er 6.899 fl ere enn på samme tid i fjor. 344.083 Anklager Fagforbundet for å drive med politikk ILLOJALT: – Fagforbundet formidler til sine medlemmer at de jobber under altfor stramme rammer. Det gjør noe med folks lojalitet til ledelsen, mener Ringerikes rådmann, Tore Isaksen. I Ringerike er rådmann Tore Isaksen forbannet på Fagforbundet fordi fagforeningen tilbød kommunen en ekstravakt på sykehjemmet. – En politisk aksjon, tordner han. Det hele begynte med at hjelpepleier Else Torun Wilhelmsen ved Hønefoss sykehjem skrev innlegget «En vanlig dag på sykehjemmet» i Ringerikes Blad. Teksten ble på kort tid lest av over 50.000 personer på nett, delt av fl ere tusen på Facebook og fi kk sterk støtte fra mange i kommunen. God tid, omsorg og grunnbemanning Det som rørte mange, var beskrivelsen av hverdagene før i tida. Den gang pleierne rakk å gå tur med de eldre, rakk å lese og synge med dem, hadde eget kjøkken, lagde suppe til kvelds og satte seg ned med de eldre ved måltidene. – Men så, på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, troppet «nedbemanningstrollet » og «sparetrollet» opp. Og det har bare fortsatt og fortsatt. Enkelte beboere blir ikke stelt før klokka 11 på grunn av tidspress. Dette river langt inn i hjerterota. Kveldsmat er klokken 18. Det blir 17 timer mellom kveldsmat og frokost. Hvilket vanlig menneske ville godta noe slikt, spør Wilhelmsen. Fagforbundet tilbød ekstravakt I kjølvannet krevde Fagforbundet Ringerike handling. Tillitsvalgte har i fl ere år vært imot nedskjæringene, og påpekt at grunnbemanningen er blitt for lav. Leder i Fagforbundet Ringerike, May-Britt Sundal, tilbød at Fagforbundet kunne betale for en ekstravakt på sykehjemmet i en uke. Motytelsen var at ordføreren og formannskapet måtte komme til sykehjemmet for å se hvilken betydning ekstravakten hadde. Politisk aksjon Men det skulle rådmann Tore Isaksen ha seg frabedt. Han reagerte på at Fagforbundet kunne starte «en politisk aksjon inne på et tjenestested, uten å informere rådmannen». – Jeg er sjokkert og vil aldri tillate at dette skjer. Fagforbundet formidler til sine medlemmer at de jobber under altfor stramme rammer. Det gjør noe med folks lojalitet til ledelsen, sier han til Ringerikes Blad. Tekst: VEGARD VELLE colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonHEL