Helse og sosial «Vi jobber med mennesker. Gleden det gir oss hver dag er nærmest umulig å forklare med ord, det må oppleves.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Fagbladet 6/2015 < 27 Veksler mellom skole og jobb På Kuben videregående skole i Oslo sørger vekslingmodellen for at elever på helsearbeiderfag kan gå ut i lære allerede fra andre skoleår. Håpet er å minske det store frafallet. Side 30 Populært kosedyr på sykehjemmet Robotselen Selma går fra fang til fang blant beboerne ved Kamfjordhjemmet sykehjem i Sandefjord, mens forskere observerer. Flere og flere teknologiske hjelpemidler tas i bruk i eldreomsorgen. Side 36 Foto: Erik M. Sundt Går ut og møter ungdommen Alle som har ansvar for ungdom i Sortland, skal finnes der ungdommen er, og grensene mellom de ulike etatene skal ikke være for skarpe. Ungdommen skal oppleve å møte en helhetlig og samordnet tjeneste. Side 32 Helsesekretærens viktige rolle FOKUS: Gjøres det feil i sårbehandlingen, kan det ta lang tid før pasienten blir frisk. Her kan helsesekretærene spille en viktig rolle, skriver Marianne Oppedal. Side 40 fbaargang2015 fbseksjonHEL