Fagbladet 6/2015 < 29 Kommunene må kontrollere legemiddelbruken Regjeringen vil forskriftsfeste en plikt for kommunene til å gå systematisk gjennom legemiddelbruken på sykehjemmene. Hensikten er ifølge helseminister Bent Høie å sikre riktig bruk av legemidler og forebygge pasientskader hos eldre, ifølge Kommunal Rapport. Flere studier har dokumentert feil bruk av legemidler blant sykehjemsbeboere og mennesker som mottar hjemmebasert omsorg. Konsekvensene er alvorlige bivirkninger, og i verste fall død, ifølge stortingsmeldingen om legemidler som regjeringen la fram i slutten av mai. Ifølge denne meldingen er mellom 10 og 25 prosent av foreskrivninger av legemidler til eldre feil. Beboere på sykehjem bruker i gjennomsnitt sju legemidler hver, og hver tredje bruker minst ett overflødig legemiddel. Rundt ti prosent av alle sykehusinnleggelser av eldre har sin årsak i legemiddelrelaterte problemer. Kommunene får ikke mer penger for å gjennomføre kontrollene, siden det er lovpålagt å sørge for forsvarlige helsetjenester. Men hvis kontrollene viser at det er mulig å redusere legemiddelbruken, vil kommunene spare penger. PF – Lokalsykehusene er en kampsak Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, er glad for resultatene i rapporten, og sier at kampen for lokalsykehusene er en politisk kampsak for forbundet. – Å fjerne noe svekker alt Rapporten «Kvalitet og nærhet – lokalsykehusenes rolle» som kunnskapssenteret De Facto publiserte i slutten av mai, har brukt Tynset sjukehus som eksempel, og undersøkt kvaliteten ved tjenestene ved lokalsykehusene. Ifølge rapporten er den god. Samtidig sier rapporten at det svekker totaltilbudet når enkeltfunksjoner legges ned. – Det er ikke mulig å plukke ut en sentral del av sykehuset uten at det får konsekvenser for de øvrige delene av tilbudet, ifølge daglig leder Roar Eilertsen i De Facto. Som eksempel bruker rapporten planlagte hofte- og kneoperasjoner som utføres på pasienter fra hele landet ved Tynset sjukehus. Hvis akuttberedskapen legges ned, slik mange frykter, vil også disse planlagte operasjonene forsvinne fordi de ikke kan gjennomføres poliklinisk og er avhengig av en beredskap i tilfelle komplikasjoner. Spredt bosetting – Fagforbundets prinsipielle standpunkt er at ingen lokalsykehus skal legges ned, sier Sissel M. Skoghaug. – Det skal fortsatt være en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Vi er et land med spredt bosetting, noe også sykehuspolitikken må gjenspeile, sier Skoghaug. Nasjonal plan til høsten Til høsten skal regjeringen legge fram sitt forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan. Allerede i januar luftet helseminister Bent Høie noen tanker om lokalsykehusenes framtid, blant annet at regjeringen vurderer å gå inn for at bare sykehus med et opptaksområde på mellom 60.000 og 80.000 mennesker skal ha kirurgisk akuttberedskap. I praksis vil det være det samme som å legge ned beredskapen ved lokalsykehusene. Tekst: Per Flaks tad HELHETLIG TILBUD: Lokalsykehusene trenger akuttberedskap for å kunne opprettholde andre sentrale deler av helsetilbudet, ifølge en fersk rapport fra De Facto. Jenny-Marlen er klar for VM I midten av august skal helsefagarbeider Jenny- Marlen Skogeng Fossan (22) representere Norge under Yrkes-VM i Brasil. – VM blir både gøy, lærerikt og spennende, sier hun til Pingvinavisa, internavisa for Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Til daglig arbeider hun som helsefagarbeider ved Balsfjord bo- og servicesenter, men i månedsskiftet mai/juni var hun på «treningsleir» på UNN. Der arbeidet hun blant annet med sårstell og forflytningsteknikker. – Jeg har fått kjempegod oppfølging, og det har vært stor velvilje blant de ansatte på avdelingene. Det har vært til uvurderlig hjelp i forberedelsene, sier hun til internavisa. PF En fersk rapport om lokalsykehusene konkluderer med at det ikke er mulig å legge ned deler av driften og samtidig tro at det som er igjen skal fungere som før. Illustrasjonsfoto: Jan Lillehamre SPENT: Jenny-Marlen Skogeng Fossan er i full gang med forberedelsene før VM for helsefagarbeidere i Brasil. Foto: Worldskill Norway fbaargang2015 fbseksjonHEL