34 < Fagbladet 6/2015 og relasjonsbygging kommer ikke av seg selv. Det tar det mange år å etablere. – Starter du en relasjon med noen, må du ikke avslutte den etter et par år. Du må tåle å stå løpet ut. Har noen levd mange år i kaos, snur det ikke i løpet av et år, mener Marianne. Hun sier at når ungdom finner en person i hjelpeapparatet som de får tillit til, må forholdene legges til rette for at den gode relasjonen kan vare over tid. – I dag er Kevin som min egen sønn sier hun. Alltid tilgjengelig Nå jobber Kevin som ungdomsrådgiver i Nav, i et prosjekt hvor han oppsøker ungdom som sliter. – Jeg oppsøker dem ute eller drar hjem til dem. Jeg prøver å møte dem i det som opptar eller interesserer dem. Det være seg friluftsliv eller motorer. Han er med i møter sammen med en saksbehandler fra Nav, og i fellesskap kartlegger de veien videre. – Noen forsvinner, men da venter jeg. Jeg gir dem telefonnummeret mitt og gir dem mulighet til å komme tilbake selv. Kevin og Marianne er enig om at de som jobber med ungdom må være til stede. Det er nøkkelen. De må være tilgjengelige. Mobilen må være på. Utenfor boksen – Ta deg tid eller la være, er Kevins fremste råd til dem som skal hjelpe ungdom som er i svevet. – Alle barn og ungdommer som har en vond historie, søker etter noe i livet som de ikke har – en trygg person. Noen som bryr seg. Han mener at mange hjelpepersoner er låst i jobbinstruksen sin og tør ikke gå utenfor den. Det skremmer mer enn det hjelper. – Marianne fortalte meg om seg selv. Det har ingen andre gjort. Jeg kan ikke bare gi og gi, jeg vil ha noe tilbake også. Magisk øyeblikk Mathias Gullholm har brukt tilbudet på Rødskola i fire år, og han har vært lærling i kontor- og administrasjonsfaget siden oktober 2013. Det røde huset i blåbyen Varme vegger – i den blå strømmen Varmen er en trygghet, som innenfor de vegger det gis. En klem et løfte, eller en forståelse gir varmens verdi. Den blå strommen er uendelig Fristelser, negativ fokus, en sirkel med feil endestopp. Som du selv er, skal du følge din egen strøm, så lenge den er varm. Kevin juni 2010 fbaargang2015 fbseksjonHEL